ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tέλος 5% για νέα φάρμακα που θα μειώνεται σε βάθος πενταετίας προτείνει ο ΣΦΕΕ

Tέλος 5% για νέα φάρμακα που θα μειώνεται σε βάθος  πενταετίας προτείνει ο ΣΦΕΕ

Πρόταση για αντικατάσταση του ποσοστού επιστροφής 25% για τα νέα φάρμακα μέχρι την πλήρη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης (ΗΤΑ) παρουσίασε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, Γιώργιο Γιαννόπουλο. Ειδικότερα, ο ΣΦΕΕ ζητεί την κατάργηση του εν λόγω μέτρου και την αντικατάστασή του με ένα τέλος της τάξης του 5%, το οποίο θα βαίνει μειούμενο κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος και για πέντε χρόνια, μέχρι την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία του νέου πλαισίου αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης για τα νέα φάρμακα. Ετσι, προτείνεται ποσοστό επιστροφής 5% επί της τιμής παραγώγου (ex-factory) για το πρώτο έτος από την ένταξη του φαρμάκου στη λίστα αποζημίωσης, 4% για το δεύτερο έτος, 3% για το τρίτο έτος, 2% για το τέταρτο έτος και 1% για το πέμπτο έτος.

Το λεγόμενο τέλος εισόδου 25% για τα νέα φάρμακα νομοθετήθηκε πέρυσι και ορίζει την επιβολή rebate 25% στα νέα φάρμακα από την ώρα που κυκλοφορούν στην αγορά και για διάστημα δύο χρόνων. Ωστόσο, όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς, «αυτό αποτελεί μία έμμεση τιμολόγηση και έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποχρεωτική έκπτωση της τιμής του φαρμάκου από τη στιγμή που εισέρχεται στην αγορά». Ο ίδιος προσθέτει ότι «όταν η τιμή αποζημίωσης του φαρμάκου τεθεί υπό διαπραγμάτευση στην αρμόδια επιτροπή, αυτή θα ξεκινήσει αυτόματα από χαμηλά επίπεδα». Ως εκ τούτου, στην επιστολή ο ΣΦΕΕ αναφέρει ότι η εφαρμογή του πρόσθετου rebate 25% είναι ένα αναποτελεσματικό μέτρο που δεν έχει αποφέρει πόρους στο σύστημα, ενώ δημιουργεί άσκοπες καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα.

Επιπλέον, εκπρόσωπος της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε από το εν λόγω μέτρο αγγίζει μετά βίας τα 5-7 εκατ. ευρώ, και αυτό συνέβαινε είτε διότι οι φαρμακευτικές εταιρείες ανέστειλαν την προώθηση νέων φαρμάκων στην αγορά, είτε διότι οι πολυεθνικές δεν έφερναν τα νέα προϊόντα λόγω του πρόσθετου rebate. Παράλληλα, σε επιστολή προς τον κ. Γιάννη Δραγασάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο ΣΦΕΕ ζητεί από την κυβέρνηση τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του πολιτικού συστήματος και της φαρμακοβιομηχανίας για τη χάραξη μιας κοινής αναπτυξιακής πολιτικής στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, στην επιστολή, οι υπογράφοντες Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, γενικός διευθυντής και Κώστας Παναγούλιας, αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, φέρνουν ως παράδειγμα το σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας με τον φαρμακευτικό σύνδεσμο για τα έτη 2016-2018.