ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέρησαν 1,3 δισ. ευρώ από την οικονομία για το υπερπλεόνασμα

Στέρησαν 1,3 δισ. ευρώ από την οικονομία για το υπερπλεόνασμα

Μικρότερο κατά 1,3 δισ. ευρώ θα ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου εάν το υπουργείο Οικονομικών επέστρεφε αφενός τους φόρους στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα, αφετέρου εάν «έπεφταν» περισσότερα χρήματα για επενδύσεις (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Αντίθετα, η κυβέρνηση κρατάει «παγωμένο» το ΠΔΕ. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η κυβέρνηση έπρεπε να είχε επενδύσει ποσά ύψους 923 εκατ. ευρώ περισσότερα βάσει των στόχων, ενώ δεν έχουν επιστραφεί φόροι ύψους 402 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους. Δηλαδή, αντί για 3,157 δισ. ευρώ, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωνόταν στο 1,83 δισ. ευρώ έναντι στόχου 917 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ενα ακόμα στοιχείο που ενδέχεται να δημιουργήσει πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο αφορά στις εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 337 εκατ. ευρώ. Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι η μετάθεση του χρόνου πληρωμής της δόσης του φόρου από τις επιχειρήσεις δημιούργησε την υστέρηση ως προς τον στόχο που έχει τεθεί. Πάντως, η κυβέρνηση το περυσινό διάστημα μιλούσε και πάλι για συγκυριακά φαινόμενα και εν τέλει ο προϋπολογισμός έκλεισε με τρύπα στα φορολογικά έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

1. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανέρχονται στα 30,434 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,102 δισ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

• Αμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), κατά 111 εκατ. ευρώ ή 8,4%.

• ΦΠΑ πετρελαιοειδών, κατά 107 εκατ. ευρώ ή 8,8%.

• ΦΠΑ λοιπών, κατά 187 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

• Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ, κατά 159 εκατ. ευρώ ή 20,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

• Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά 30 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

• Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, κατά 346 εκατ. ευρώ ή 23,7%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

• Λοιποί άμεσοι φόροι, κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,0%.

• ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

• Εσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 23 εκατ. ευρώ ή 9,1%.

2. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,564 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 402 εκατ. έναντι του στόχου (2,965 δισ.).

3. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31,612 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 304 εκατ. έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 159 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 92 εκατ. ευρώ.

4. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,477 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 923 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,435 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 166 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.