ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν υποθέσεις που καθυστερούν στη Δικαιοσύνη

4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν υποθέσεις που καθυστερούν στη Δικαιοσύνη

Υποθέσεις που καθυστερούν στη Δικαιοσύνη έχει το 37,9% των επιχειρήσεων, με το 25,4% μάλιστα εξ αυτών να έχει σε εκκρεμότητα από μία έως πέντε υποθέσεις. Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, μάλιστα, δεν φαίνεται να κάνει διακρίσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ σε ό,τι αφορά τους κλάδους, τα περισσότερα προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτός των κατασκευών. Αυτός, βεβαίως, δεν είναι ούτε ο μοναδικός ούτε ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς –ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω των δημοσιονομικών μέτρων– έχουν να αντιμετωπίσουν και την υψηλή φορολογία, ενώ σταθερή είναι η παρουσία της διαφθοράς στο παρασκήνιο.

Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγει έρευνα για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Marc για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικών και Αναπτυξιακών Μελετών. Η έρευνα παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση στην οποία μίλησε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης, καθώς και οι Θ. Σκυλακάκης, πρόεδρος της Δράσης, Αρ. Αϊβαλιώτης, αντιπρόεδρος της Δράσης, ο Ν. Βέττας και ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Μ. Βερέμης, διευθύνων σύμβουλος της Upstream.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, μια μείωση του φορολογικού συντελεστή, από το 29% στο 20% μέσα σε μία διετία, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα επενδυτικά σχέδια του 87,1% των επιχειρήσεων. Μάλιστα, το 49,1% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι μια τέτοια σημαντική μείωση του συντελεστή θα επηρεάσει πολύ τα επενδυτικά σχέδιά τους. Πολύ και αρκετά θα επηρεάσει το ύψος του μερίσματος και μια ενδεχόμενη μείωση του φόρου μερισμάτων στο 5% (σήμερα είναι 15%), τα οποία δίνονται στους μετόχους, σύμφωνα με το 64,5% των επιχειρήσεων.

Αρκετά συχνά κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα διαφθοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, σε ποσοστό 15,9% οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι βρέθηκαν αντιμέτωπες με συμπεριφορές διαφθοράς τον τελευταίο χρόνο, συμπεριφορές οι οποίες στάθηκαν εμπόδια στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Το 17,5% δήλωσε ότι συνάντησε συμπεριφορές διαφθοράς κατά την τελευταία πενταετία και το 18,1% παλαιότερα, ενώ 45,7% των επιχειρήσεων υποστήριξαν ότι δεν βρέθηκαν ποτέ αντιμέτωπες με αυτό το φαινόμενο.

Αλλος ανασταλτικός παράγοντας στο επιχειρείν είναι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Κι αυτό, διότι, σύμφωνα με το 73,2% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή αξιολογούνται ως σοβαρό πρόβλημα νόθευσης του ανταγωνισμού.

Αν και ειδικά τα χρόνια της κρίσης τονίζεται από πολλές πλευρές η ανάγκη συνεργασιών και συνενώσεων επιχειρήσεων, κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Η προοπτική της συνένωσης για τη δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων ή ενός συνεργατικού σχηματισμού απορρίπτεται κατηγορηματικά από το 40,5% των επιχειρήσεων, ενώ ένα 38% απαντά «ναι» και «μάλλον ναι». Ως κυριότερα εμπόδια για την επίτευξη συνεργασιών καταγράφονται: η απουσία κινήτρων (80,1%), η έλλειψη χρηματοδότησης (79,1%), αλλά και υποκειμενικά θέματα συμπεριφοράς και επιχειρηματικής κουλτούρας, όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης (84,7%) και θέματα ηγεσίας (64,8%).