ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρέφουν οι εισροές κεφαλαίων στην Ευρωζώνη

Καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου προς τη Ζώνη του Ευρώ καταγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος τον Ιούνιο, χάρη στην ισχυρή εξωτερική ζήτηση για τίτλους αξιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι οι συνολικές καθαρές εισροές έφτασαν τα 19,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ τοω Μάιο είχαν καταγραφεί καθαρές εκροές 15,5 δισ. ευρώ. Εκροές είχαν παρουσιαστεί και όλους τους προηγούμενους μήνες από τις αρχές του έτους.

«Αυτή η στροφή στην κατεύθυνση των ροών τον Ιούνιο αντανακλά κυρίως τις ισχυρές ξένες επενδύσεις σε τίτλους στη Ζώνη του Ευρώ»ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Πάντως, σε ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2001 καταγράφηκαν καθαρές εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου ύψους 97,6 δισ. ευρώ, πολλές φορές υψηλότερες από τα 7,9 δισ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2000.

Αναλυτικότερα, τον Ιούνιο οι καθαρές εκροές για άμεσες ξένες επενδύσεις περιορίστηκαν στα 7,9 δισ. ευρώ, περίπου στο ήμισυ του μέσου μηνιαίου όρου της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου. Αυτό οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των επενδύσεων από τη Ζώνη του Ευρώ προς το εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις των ξένων στη Ζώνη του Ευρώ έμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρές εισροές 27,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, από τις οποίες τα 25,5 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην αγορά μετοχών και τα υπόλοιπα 2,2 δισ. ευρώ στην αγορά ομολόγων. «Η αποεπένδυση των ξένων επενδυτών τόσο σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια όσο και σε εργαλεία της αγοράς διαθεσίμων (money market) στη Ζώνη του Ευρώ, που παρατηρήθηκε τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, αντιστράφηκε τον Ιούνιο του 2001» σχολίασε η ΕΚΤ. Παράλληλα, το εμπορικό πλεόνασμα της Ζώνης του Ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο διευρύνθηκε τον Ιούνιο στα 8,3 δισ. ευρώ έναντι 5,3 δισ. ευρώ τον Μάιο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στο οποίο εκτός από τις εμπορικές συναλλαγές περιλαμβάνονται υπηρεσίες και άλλες μεταβιβάσεις, παρουσίασε έλλειμμα 0,8 δισ. ευρώ, όπως και τον Μάιο.

Το συνολικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο υποχώρησε στα 11,2 δισ. ευρώ έναντι 20,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η συρρίκνωση του ελλείμματος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος, όπου οι εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εισαγωγές κατά 13,3% και 10,5% αντίστοιχα. Πάντως η εποχιακή διόρθωση των στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο δείχνει ότι τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές έχουν «παγώσει» μετά τη σημαντική αύξηση του δεύτερου εξαμήνου του 2000.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 πραγματοποιείται η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών εισάγοντας τον ανταγωνισμό. Οι λόγοι της αναδιάρθρωσης είναι η εμφάνιση καινούργιων τεχνολογιών, η αναποτελεσματικότητα των δημοσίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις νέες οικονομικές θεωρίες, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο άκρατος φιλελευθερισμός, οι νέες νομικές θεωρίες, τα καινούργια καταναλωτικά πρότυπα, κ.λπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από οδηγίες της και με την επιρροή του κοινοτικού δικαίου συνετέλεσε στην καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασικά επιχειρήματα μιας τέτοιας πολιτικής, σύμφωνα με την Επιτροπή είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η εξίσωση των τιμών και η εξάλειψη των μεγάλων αποκλίσεων στην τιμολογιακή πολιτική. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούμε ήδη ότι η χρέωση παγίου αυξήθηκε και η τιμολογιακή πολιτική περνά από την χρέωση ανά μονάδα στη χρονοχρέωση.