ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εκτοξεύεται στο Διάστημα

Με μια πανηγυρική τελετή, παρουσία της ηγεσίας των υπουργείων Μεταφορών Ελλάδος και Κύπρου και σημαντικότατων παραγόντων του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, έκλεισε χθες ο πρώτος κύκλος για την απόκτηση δορυφόρου από την Ελλάδα. Στο Ζάππειο Μέγαρο υπεγράφη η σχετική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος, της Κύπρου και της εταιρείας HELLAS SAT CONSORTIUM LTD για την κατασκευή και εκτόξευση του δορυφορικού συστήματος. Βάσει της συμφωνίας, ο δορυφόρος θα εκτοξευθεί ώς τις 31 Αυγούστου 2002. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η απόκτηση και δεύτερου δορυφόρου, ο οποίος θα εκτοξευθεί ώς τον Μάρτιο της χρονιάς των Ολυμπιακών Αγώνων. Η υλοποίηση του δευτέρου θα εξαρτηθεί από την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας και του Βατικανού.

Η εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου, που θα κατασκευασθεί από την BOEING SATELLITE SYSTEMS, θα γίνει στη Γαλλική Γουιάνα. Η συνεργασία με την Κύπρο επιλέχθη καθώς κρίθηκε επιχειρηματικά ότι το πρόγραμμα του ελληνικού δορυφόρου μπορεί να προχωρήσει μόνο με τη συνεκμετάλλευση της γεωστατικής θέσης 39 μοίρες Ανατολικά. Ο δορυφόρος θα καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη πλην της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Συνολικά θα καλύπτει 28 χώρες με πληθυσμό περίπου 400 εκατομμύρια κατοίκους.

Βάσει του επιχειρησιακού και οικονομικού πλάνου συνεργασίας για το ελληνικό Δημόσιο εξασφαλίζονται τρεις αναμεταδότες για χρήση σε κοινωφελείς σκοπούς, εγκαθίδρυση δύο σταθμών ελέγχου με τις αντίστοιχες συχνότητες και ένα εκατ. ευρώ. Επίσης, δύο σταθμοί εδάφους θα κατασκευασθούν σε ελληνικό έδαφος, γεγονός που θα εξασφαλίζει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η Κύπρος εξασφάλισε, μεταξύ άλλων, αντάλλαγμα ύψους 11 εκατ. δολαρίων για μία περίοδο 20 ετών και μετάδοση σε ψηφιακή μορφή του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ.

Στην εταιρεία HELLAS SAT CONSORTIUM LTD συμμετέχουν η κυπριακών συμφερόντων AVACOM ΝΕΤ με ποσοσοστό 43,40%, ο ΟΤΕ με ποσοστό 25%, η Τράπεζα Αναπτύξεως Κύπρου με ποσοστό 19,60%, η ελληνική ΕΑΒ με 10% και η καναδική εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών TELESAT 2%. Το ύψος του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε 252 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου, και το χρηματοδοτικό σχήμα θα είναι 30% ίδια συμμετοχή (μετοχικό κεφάλαιο και αρχικές ταμειακές ροές) και 70 % από δάνειο. Το ονομαστικό κεφάλαιο της HELLAS SAT CONSORTIUM LTD είναι 50 εκατ. δολάρια και το εκδοθέν 10 εκατ. δολάρια. Πρόεδρος της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε πρόεδρος του ΟΤΕ, ενώ στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα συμμετέχουν ανώταστα στελέχη των εταιρειών της κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία σύμφωνα με το αρνητικό σενάριο του επιχειρησιακού σχεδίου προβλέπει κέρδη από το 2006. Γεγονός που θα εξαρτηθεί και από το χρόνο απόσβεσης του δορυφόρου.