ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές σε εισφορές μετά την τροποποιητική δήλωση

Αλλαγές σε εισφορές μετά την τροποποιητική δήλωση

Την εφάπαξ πληρωμή των επιπλέον ποσών που προκύπτουν ως ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, σε περίπτωση τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, προβλέπει εγκύκλιος του Ταμείου. Σε συνέχεια των οδηγιών που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για πάγια διαδικασία που προβλέπει την εφάπαξ καταβολή των επιπλέον ποσών.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αφορούν όσους μη μισθωτούς προχωρούν σε μεταβολή του εισοδήματός τους ή άλλων ασφαλιστικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών. Να σημειωθεί, άλλωστε, ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση εισφορών 2017 για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και έχει παρέλθει και το 5μηνο των δόσεων χρεωστικού υπολοίπου (η τελευταία δόση έληξε τέλη Σεπτεμβρίου). Ετσι, η εγκύκλιος ορίζει ότι όποιος ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης υποβάλλει τροποποιητική φορολογική δήλωση για το 2016, προκειμένου να δηλώσει επιπλέον εισόδημα, θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ το νέο χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι το τέλος του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκε η νέα εκκαθάριση.

Αναλυτικά, το έγγραφο προβλέπει πως, ανάλογα με το ύψος της νέας υποχρέωσης που προκύπτει, ο ασφαλισμένος θα κληθεί είτε να πληρώσει το ποσό της διαφοράς ισομερώς σε τυχόν επόμενες δόσεις οφειλής είτε εφάπαξ. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης προβλέπει μηδενικό υπόλοιπο, ποσά που έχουν πληρωθεί συμψηφίζονται με επόμενες καταβολές, ενώ, εάν το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, τότε είτε επιστρέφεται είτε συμψηφίζεται με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.