ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σενάρια για προκάτ κατασκευή μέρους του Ολυμπιακού Χωριού

Την πιθανότητα να κατασκευαστεί μέρος του Ολυμπιακού Χωριού με λυόμενες εγκαταστάσεις διερευνά σύμφωνα με πληροφορίες το αρμόδιο υπουργείο. Με αφορμή τη χρησιμοποίηση προκάτ και πρόχειρων (λυόμενων) εγκαταστάσεων για τη Διεθνή Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού διερευνάται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ανάλογες κατασκευές και για κατοικίες. Δηλαδή αν κάποια από τις 2.300 κατοικίες δεν ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα ή για να γίνει αυτό χρειάζεται μεγάλη υπέρβαση του κόστους, να προχωρήσει η εταιρεία σε εκμίσθωση προκάτ σπιτιών που θα νοικιασθούν από ξένη εταιρεία για τη διάρκεια των Αγώνων, μάλιστα δε προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται μια έρευνα αγοράς μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών. Αφορμή για τη δημιουργία του εναλλακτικού σεναρίου αποτέλεσαν δύο γεγονότα: α) ο οριακός χρόνος που φαίνεται ότι κινείται η κατασκευή του έργου και β) οι πιέσεις που φέρεται να θέλουν να ασκήσουν για το κόστος του έργου οι κατασκευαστές του.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, η εγκαιρη κατασκευή του έργου προϋποθέτει, γρήγορους ρυθμούς, άριστη οργάνωση των εργοταξίων και ταχύτατες διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου από τους εποπτεύοντες φορείς. Αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με εκπρόσωπο κοινοπραξίας που συμμετέχει στην κατασκευή, ένα νέο νομικό πλαίσιο για τους εργατοτεχνίτες που δουλεύουν στο έργο και άμεση επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει, κατά τον ίδιο, μικρές αυξήσεις. Βεβαίως η έγκαιρη παράδοση του έργου που απαιτείται λόγω της συνδεσής του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει θετικές οικονομικές επιπτώσεις και για την πλευρά των εργολάβων, αφού θα εισπράξουν επιπλέον μπόνους που υπολογίζεται να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Σε ό,τι αφορά στις πιέσεις αυτές εκδηλώθηκαν για μια ακόμη φορά με επιστολή που εστάλη προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε., όπου οι κοινοπραξίες ζητούσαν άμεση ανακοστολόγηση μέρους των πρόδρομων εργασιών, υπενθυμίζοντας το επείγον της κατασκευής του έργου. Η απάντηση της Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε. ήταν αρνητική και η απαντητική επιστολή συνοδεύτηκε από τις προδιαγραφές που δόθηκαν από την αρχή στις κοινοπραξίες, συγκριτικά κοστολόγια από άλλα έργα και μέρη της σύμβασης στα οποία αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις των δύο μερών. Πάντως, όπως φαίνεται, η όποια «κόντρα» των δύο μερών είναι εν τω γενέσθαι και υπό αυτό το πρίσμα εξετάζονται τα εναλλακατικά σενάρια χρησιμοποίησης προκάτ κατασκευών

Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 7,5 δισ. δρχ. και στις 30 Ιουνίου το ενεργητικό της ήταν 5,49 δισ. δρχ., εκ των οποίων το 62% είναι επενδεδυμένο στο ΧΑΑ, ενώ το 23% διατηρείται σε ρευστά διάθεσιμα. Ετσι, από το μετοχικό της χαρτοφυλάκιο, το 55% είναι τοποθετημένο στον FTSE ASE 20, το 22% στον FTSE 40, το 13% στον FTSE 80.