ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 213% αυξήθηκαν οι νέες συμβάσεις της ΕΤΒΑ Leasing

Θεαματική αύξηση στην αξία των νέων συμβάσεων, αλλά και ικανοποιητική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών, παρουσίασε η ΕΤΒΑ Leasing κατά τη διάρκεια του α’ έξαμήνου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, η αξία των νέων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ενισχύθηκε κατά 213% και ξεπέρασε τα 11,9 δισ. δρχ. έναντι 3,8 δισ. δρχ. που ήταν το α’ εξάμηνο του 2000.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η παρουσία στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας των νέων συμβάσεων ακινήτων (5,1 δισ. δρχ.) και μεταφορικών μέσων (4,1 δισ. δρχ), που προήλθαν κυρίως από νέες συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις. Με την εξέλιξη αυτή, η αξία του εκμισθωμένου ενεργητικού της ΕΤΒΑ Leasing κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, ενισχύθηκε κατά 35% και ανήλθε σε 47 δισ. δρχ., έναντι 35 δισ. δρχ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυξητική τάση διέγραψαν και τα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,3 δισ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση 18%, ενώ ανάλογη εικόνα εμφάνισαν και τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε 1 δισ. δρχ. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν σε 499 εκατ. δρχ., ενώ η διοίκηση της εταιρείας αναμένει περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών της, δεδομένου ότι τα έσοδα από τις νέες συμβάσεις δεν έχουν διαφανεί ακόμη πλήρως.

Εν τω μεταξύ, στο τέλος του α’ εξαμήνου ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων έναντι πελατών μειώθηκε κατά 18% και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. δρχ., έναντι 2,8 δισ. δρχ. τον Ιούνιο του 2000. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις καλύπτονται πλέον κατά 54% από τις σχετικές προβλέψεις, ενώ πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν 49%. Θετική είναι η κεφαλαιακή διάρθρωση της ΕΤΒΑ Leasing, όπως αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου του 2001, καθώς τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αποτελούν το 74% του ισολογισμού της. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την ικανοποιητική πορεία των οικονομικών της μεγεθών στη στρατηγική που εφαρμόζει, βασικοί άξονες της οποίας είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση των συμβάσεων με παράλληλη βελτίωση του χαρτοφυλακίου της και περιορισμό των επισφαλειών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ελ. Τζέλλας, σημείωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2000, με το οποίο και γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων ήταν μία πολύ καλή επιχειρηματική συγκυρία που είχε οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό κερδών έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1999. Απέδωσε τη μεγάλη μείωση της κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2001, στην επίσης μεγάλη μείωση στα περιθώρια διύλισης στην Μεσόγειο. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κερδοφορία του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2001 υστερεί σε ποσοστό 13,9% και έναντι του πρώτου εξαμήνου του 1999, χρονιά που δεν χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλά περιθώρια διύλισης, όπως το 2000. Στόχος τη διοίκησης της εταιρείας είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων αντίστοιχων του 1999 για τη χρήση 2001, που σημαίνει ότι προβλέπεται ανοδική πορεία το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.