ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μπάρμπα Στάθης»: αυξημένα μεγέθη 6μήνου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αυξημένα μεγέθη τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2001 η διοίκηση της Γενικής Τροφίμων Α.Ε. (Μπάρμπα Στάθης). Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης ανήλθε σε 8,366 δισ. δρχ. έναντι 7,537 δισ. δρχ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 10,99%.

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 783,293 εκατ. δρχ., από 704,552 εκατ. δρχ. του περυσινού εξαμήνου, σημειώνοντας αύξηση 11,03%. Από τα στοιχεία της συνοπτικής λογιστικής κατάστασης του εξαμήνου προκύπτει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της «Μπάρμπα Στάθης» έχουν αυξηθεί από 5,324 δισ. δρχ. σε 6,731 δισ. δρχ. Εξάλλου, σε ενοποιημένο επίπεδο, οι πωλήσεις του ομίλου εταιρειών (περιλαμβάνονται οι εταιρείες, Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. και ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ) σημείωσαν αύξηση κατά 4,74% και ανήλθαν σε 9,589 δισ. δρχ., έναντι 9,155 δισ. δρχ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,4% και διαμορφώθηκαν σε 879,802 εκατ. δρχ., από 789,705 εκατ. δρχ. πέρυσι. Η διοίκηση της Γενικής Τροφίμων έχει θέσει στόχο για την επόμενη τριετία την παραγωγή και προώθηση στην ελληνική αγορά νέων καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.