ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευάλωτα σε εξωτερικά σοκ ελληνικά και πορτογαλικά ομόλογα, διαπιστώνει η ΕΚΤ

Ευάλωτα σε εξωτερικά σοκ ελληνικά και πορτογαλικά ομόλογα, διαπιστώνει η ΕΚΤ

Εξαιρετικά ευάλωτα στα εξωτερικά σοκ χαρακτηρίζει τα ομόλογα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ανάλυσή της. Οι πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων αποτελούν, σύμφωνα με την ΕΚΤ, ένα σημαντικό ζήτημα, δεδομένου ότι αυτές οι εντάσεις μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και σε άλλα σημαντικά τμήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών, αυξάνοντας τις πιθανότητες συστημικής κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά. Ετσι η ΕΚΤ χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη για να μετρήσει την «ευαισθησία» των κρατικών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης σε περιόδους αναταραχών στην περιοχή. Ο δείκτης SovCISS συμπεριλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο, τη μεταβλητότητα καθώς και τη ρευστότητα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπροθέσμων ομολόγων μιας χώρας, αντικατοπτρίζοντας έτσι το πόσο ευάλωτα είναι σε οποιαδήποτε σοκ.

Μεγάλες πιέσεις

Οπως επισημαίνεται, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι υπήρξε μικρή «μετάδοση» από τις μικρότερες χώρες (οι αγορές των οποίων είναι και περισσότερο ρηχές) στις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης κατά τις πιο οξείες φάσεις της κρίσης χρέους. Παράλληλα, τα κρατικά ομόλογα των μικρότερων χωρών της Ευρωζώνης, όπως της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, παρουσιάζουν επίμονα υψηλά επίπεδα «νευρικότητας» και πιέσεων. Η Γερμανία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΚΤ, αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή νευρικότητας στις αγορές ομολόγων της Ευρώζωνης, με τα σοκ που προέρχονται από τη χώρα να επηρεάζουν περισσότερο τα ομόλογα των υπόλοιπων χωρών. Ωστόσο αυτό το είδος της «γερμανικής κυριαρχίας» ισχύει για τις περισσότερες χώρες εκτός από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, με τον παράγοντα «Γερμανία» να μην έχει μεγάλη συμβολή στις αναταραχές των αγορών ομολόγων των δύο χωρών.

Αλλες χώρες που θεωρούνται βασική πηγή πίεσης για τις αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης είναι η Ιρλανδία και το Βέλγιο, ενώ οι χώρες που αποτελούν τους μεγαλύτερους δέκτες των αναταραχών είναι η Αυστρία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ιταλία έγινε σημαντική πηγή πιέσεων πολύ πρόσφατα, από τις αρχές του 2017. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ επηρεάζουν η μία την άλλη, η νευρικότητα που εμφανίζουν δεν μεταδίδεται σε καμία άλλη χώρα. Οπως τονίζει η ΕΚΤ, την περίοδο 2010-2013 μεμονωμένες κρίσεις –ή σοκ που ήταν κοινά μόνο σε μια μικρή ομάδα μικρότερων χωρών– έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο στην αύξηση της «ευαισθησίας» της αγοράς ομολόγων των εν λόγω χωρών.