ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

200.000 νέες θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ο αγροδιατροφικός τομέας

200.000 νέες θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ο αγροδιατροφικός τομέας

Πρόσθετο όφελος στην οικονομία 12,2 δισ. ευρώ και 200.000 νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσε να συνεισφέρει ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα, αν προσέγγιζε τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα από πλευράς τυποποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας, αναφέρει μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Ευνοημένος από τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, ο αγροδιατροφικός τομέας επέδειξε αντοχή στα χρόνια της κρίσης, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει τα επιτεύγματα του κλάδου σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και του κόσμου, σύμφωνα με τη μελέτη. Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς καλύπτει το 13% του συνολικού επιχειρηματικού τομέα σε όρους προστιθέμενης αξίας (έναντι 7% κατά μέσον όρο στην Ε.Ε.). Παράλληλα, ο κλάδος κατά τη διάρκεια της κρίσης κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις πωλήσεις του, έναντι πτώσης που έφτασε και το 40% για τις πωλήσεις σε άλλους κλάδους σύμφωνα με τη μελέτη υπό την επίβλεψη της κ. Τζέσης Βουμβάκη.

Ωστόσο, κατά την τελευταία 20ετία, ενώ η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα και ποτά αυξήθηκε κατά 160% και οι παγκόσμιες εξαγωγές κατά 210%, τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα έχασαν μερίδια στις διεθνείς αγορές σημειώνοντας μείωση κατά 18%. Η παραγωγικότητα της αγροτικής γης στην Ελλάδα παρουσιάζει πτώση σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ο μέσος όρος της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα είναι 50 στρέμματα έναντι 170 στην Ευρώπη. Το 42% των πωλήσεων τροφίμων στη Μεσόγειο και το 39% στην Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω συνεταιρισμών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι μόνο 17%.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για τον αγροδιατροφικό κλάδο στην Ελλάδα επικεντρώνονται:

• Στην αύξηση του βαθμού τυποποίησης των προϊόντων (η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών δίνει προστιθέμενη αξία της τάξης του 40% κ.μ.ό. στην αγροτική παραγωγή, έναντι περίπου 70% στη Δυτική Ευρώπη).

• Στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η αναμορφωμένη ΚΑΠ για μια πιο επαγγελματική προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής.

• Σε μια επιχειρηματική λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, με διοικητικά συμβούλια που θα περιλαμβάνουν παραγωγούς, επιστήμονες και εμπορικά στελέχη.

• Στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών με κλάδους όπως ο τουρισμός για το αποτελεσματικό branding των ελληνικών προϊόντων.

Αύξηση ΑΕΠ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η σύγκλιση των παραπάνω παραμέτρων στον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα μπορούσε να αυξήσει την άμεση συνεισφορά του αγροδιατροφικού τομέα στο ελληνικό ΑΕΠ κατά 9,1 δισ. ετησίως. Καθώς η αυξημένη αυτή δραστηριότητα θα οδηγούσε σε επιπλέον έμμεσο όφελος της τάξης των 3,1 δισ. (σε τομείς όπως οι προμήθειες πρώτων υλών αγροτικής παραγωγής, συσκευασία τροφίμων κ.α.), το συνολικό ετήσιο όφελος εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 12,2 δισ. (δηλαδή περίπου 7% του ΑΕΠ) δημιουργώντας έτσι 200.000 νέες θέσεις εργασίας.