ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα είναι ευάλωτη σε μια νέα κρίση, προειδοποιεί η Moody’s

Η Ελλάδα είναι ευάλωτη σε μια νέα κρίση, προειδοποιεί η Moody’s

Μεταξύ των χωρών που είναι ευάλωτες στην επιδείνωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Moody’s, λόγω του υψηλού της χρέους, των υψηλών κοινωνικών δαπανών και της επιβράδυνσης των φορολογικών εσόδων, τα οποία και θα περιορίσουν την ευελιξία πολιτικής αποτελώντας πιστωτικούς κινδύνους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο οίκος, η αύξηση των υποχρεωτικών δαπανών και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης έχουν αφήσει αρκετές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης με λιγότερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό τους από ό,τι πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οπως υπογραμμίζει, στις χώρες με ήδη υψηλά χρέη ο συνδυασμός υψηλών κοινωνικών δαπανών και επιβράδυνσης των εσόδων από άμεσους φόρους θα περιορίσει τις επιλογές πολιτικής, έτσι ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις τους να αντιμετωπίσουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο μέλλον. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, επισημαίνει η Moody’s, έχουν δει τις υποχρεωτικές τους δαπάνες να αυξάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ μόνο η Μάλτα, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο εμφανίζουν βελτίωση σε σχέση με το 2008 σε αυτό το μέτωπο.

«Μία αύξηση στις υποχρεωτικές δαπάνες για τόκους, μισθούς, επιδοτήσεις και κοινωνικά επιδόματα από το 2008 σημαίνει ότι αρκετοί προϋπολογισμοί είναι πιο “άκαμπτοι” σε σχέση με πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση», όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος της Moody’s, Εβαν Βόλμαν. «Οι υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες και η επιβράδυνση των φορολογικών εσόδων θα περιορίσουν τις πολιτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και θα αποτελέσουν πιστωτικούς κινδύνους για όσες χώρες έχουν ήδη αυξημένα χρέη».

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η δυνατότητα των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες και να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την επιδείνωση του πιστωτικού τους προφίλ εν μέρει εξαρτάται από την ευελιξία τους στο μέτωπο των δαπανών. Αν και σε ονομαστικούς όρους τα ελλείμματα των προϋπολογισμών έχουν υποχωρήσει, το συνολικό μερίδιο των υποχρεωτικών δαπανών στους προϋπολογισμούς της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί στο 76,3% του συνόλου, από 74,5% το 2008. Η αύξηση αντανακλά κατά κύριο λόγο τις υψηλότερες δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και βοήθεια, συντάξεις, παιδεία και υγεία, οι οποίες ανέρχονται στο 23% του ΑΕΠ από 21% το 2008.

Η Moody’s, τέλος, επισημαίνει πως η αυξημένη εξάρτηση των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης από το 2009 από κυκλικούς άμεσους φόρους, όπως οι φόροι εισοδήματος και εταιρικών κερδών, αναμένεται να εντείνει τις προκλήσεις του προϋπολογισμού όταν ο οικονομικός κύκλος γυρίσει.