ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 72,8% των μισθωτών αμείβεται με μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ

to-72-8-ton-misthoton-ameivetai-me-misthoys-kato-ton-1-000-eyro-2280200

H αύξηση του κατώτατου μισθού, η ενεργοποίηση κλαδικών συμβάσεων, η μη περικοπή των συντάξεων, αλλά και η διατήρηση του αφορολόγητου ορίου τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα, είναι σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ τα όπλα για να διατηρηθεί ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε θετικά επίπεδα.

Με το 72,8% των μισθωτών να αμείβεται με μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ, η συνομοσπονδία στην ενδιάμεση έκθεσή της για την ελληνική οικονομία επισημαίνει πως για να γίνει η θετική δυναμική διατηρήσιμη, θα πρέπει να υπάρξουν ενδογενείς μηχανισμοί δημιουργίας εισοδημάτων και ροών ρευστότητας. Επιπλέον, υπογραμμίζει πως η σταθερότητα και η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως εξαρτημένες από τη δημιουργία εισοδημάτων και ροών ρευστότητας στην οικονομία, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα βελτίωνε σωρευτικά την ποιότητα του ενεργητικού τους και την καταθετική τους βάση, οι οποίες υπονομεύτηκαν από τις πολιτικές της δημοσιονομικής λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης. Είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στην έκθεση, πως η μείωση των ονομαστικών ωριαίων μισθών και ημερομισθίων κατά την περίοδο 2010-2018, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας και τη μερική ανάκαμψη των τελευταίων χρόνων, φτάνει στο 20%. Την ίδια περίοδο η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται κατά 6% αποτυπώνοντας έτσι και τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες της καταστροφής του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας.

Σχετικά με την κατανομή των μισθών, το 72,8% των εργαζομένων λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ μόλις το 10% πάνω από 1.300 ευρώ. Σε κλαδικό επίπεδο, οι χαμηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ). Αντίθετα, οι υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και οι ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ).

Αναφορικά με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά ομάδα επαγγέλματος για την ίδια περίοδο, οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφονται στους ανειδίκευτους εργάτες, με μέσο μισθό 633 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία (683 ευρώ) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στο εμπόριο (726 ευρώ). Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (1.098 ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ).

Οσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, παρατηρούνται σημάδια αργής αλλά σταθερής βελτίωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ η μείωση της ανεργίας στα προ κρίσης επίπεδα, ήτοι κάτω του 10%, δεν προβλέπεται πριν από το 2025. Επίσης, η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση κυριαρχούν στις νέες συμβάσεις εργασίας, ενώ σημαντικό τμήμα των ανέργων εμφανίζεται αποθαρρυμένο από τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας και οδηγείται είτε στην έξοδο από το εργατικό δυναμικό είτε στη μετανάστευση.