ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επειτα από συμψηφισμό επιστρέφονται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

epeita-apo-sympsifismo-epistrefontai-oi-achreostitos-katavlitheises-eisfores-2280903

Μετά τον συμψηφισμό των εισφορών για τους μη μισθωτούς και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές, επιστρέφονται στον δικαιούχο οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές.

Αυτό διευκρινίζει έγγραφο που εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ για ποσά που έχουν καταβληθεί ως εισφορές παρότι δεν έπρεπε ή έχουν εισπραχθεί από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό τρίτων φορέων.

Οι διευκρινίσεις παρέχονται ενόψει και του μεγάλου συμψηφισμού των εισφορών του 2018 με την πάγια διαδικασία, ήτοι τον επανυπολογισμό των εισφορών με βάση το εισόδημα του 2017 και όχι του 2016, αφού βέβαια προηγουμένως ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017 για τους περίπου 250.000 παράλληλα ασφαλισμένους. Και σύμφωνα με αυτές, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από 1/1/2017 και μετά, από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες συμψηφίζονται μέσω της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα.

Ετήσια εκκαθάριση

Να σημειωθεί πως για το σύνολο των ασφαλισμένων, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη. Ειδικά όμως στις περιπτώσεις μη μισθωτών, η επιστροφή γίνεται, όπως ξεκαθαρίζει και το έγγραφο, μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων εισφορών. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν, ύστερα από τον συμψηφισμό, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως, έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου.

Στο έγγραφο διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι οφειλές βεβαιώνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μετά το πέρας της εκκαθαριστικής διαδικασίας και τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης. Ξεκαθαρίζεται δηλαδή πως οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά τη λήξη της προθεσμίας και για την τελευταία δόση εκκαθάρισης.

Ο σεισμός στη Ζάκυνθο

Εν τω μεταξύ, με απόφασή του το υπουργείο Εργασίας προωθεί την αναστολή τρεχουσών εισφορών για έξι μήνες στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο. Παράλληλα, προβλέπει την κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και την εξόφληση των οφειλομένων σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά τη λήξη της 6μηνης αναστολής.