ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθελοντική άδεια άνευ αποδοχών πρότεινε η Πειραιώς

Εθελοντική άδεια άνευ αποδοχών πρότεινε η Πειραιώς

Αυξημένες πιέσεις για δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους δέχονται οι τράπεζες από τους εποπτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βλέπουν ότι η έλλειψη υγιών χρηματοδοτήσεων και η μείωση των εσόδων από οργανικές πηγές δρουν αρνητικά για την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος. Με δεδομένη την ασθενική ανάκαμψη της οικονομίας, το βάρος πέφτει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συρρίκνωσης του τραπεζικού δικτύου και περιορισμού του προσωπικού, που έχει ήδη υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι η Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντας τον τόνο για το τι θα επακολουθήσει, πρότεινε χθες στον σύλλογο των εργαζομένων της τράπεζας, μεταξύ άλλων μέτρων, εθελοντική άδεια άνευ αποδοχών για τους εργαζομένους και εθελοντική μερική απασχόληση.

Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων που έχουν οι τράπεζες με τους εποπτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι πιέζουν για νέα επιχειρησιακά μοντέλα που θα λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη στροφή στην ψηφιακή τραπεζική όσο και την ανάγκη να υπάρξει εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους στο εκτεταμένο τραπεζικό δίκτυο, όπως αυτό έχει προκύψει μέσα από τις συγχωνεύσεις προβληματικών τραπεζών. Στόχος, η βελτίωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα, που στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο διαμορφώνεται κάτω από το 50%. Με βάση τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 51,6% για την Alpha Bank, στο 52,4% για τη Eurobank, στο 70,9% για την Εθνική Τράπεζα (ο δείκτης εκτιμάται ότι θα μειωθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για 500 υπαλλήλους που βρίσκεται σε εξέλιξη) και στο 62,4% για την Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, η μείωση των υπαλλήλων θα φτάσει ακόμα και τις 10.000 την προσεχή τριετία, περιορίζοντας τις θέσεις στον κλάδο περίπου στις μισές σε σχέση με αυτές που υπήρχαν το 2010. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι που εργάζονται στην Ελλάδα μειώθηκαν από περίπου 60.000 το 2010 σε 40.574 στα τέλη του 2017, ενώ περαιτέρω μείωση υπήρξε και το 2018, και το δίκτυο των καταστημάτων μειώθηκε από 3.743 σημεία το 2010 σε 2.049 το 2017. Εχοντας κάνει χρήση εκτεταμένων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου μέχρι σήμερα, οι τράπεζες έχουν περιορίσει σημαντικά το προσωπικό τους, αλλά η παρατεταμένη πιστωτική συρρίκνωση στην οικονομία –συνεχίζεται για ένατη συνεχή χρονιά– δεν επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών εσόδων από τόκους και συμπιέζει παράλληλα τα επιτοκιακά περιθώρια. Την ίδια στιγμή, οι μαζικές πωλήσεις δανείων που προγραμματίζουν οι τράπεζες, αλλά και η ανάθεση της διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου σε τρίτους, θα αφαιρέσουν εργασίες από το τραπεζικό δίκτυο, χωρίς αυτές να αντικατασταθούν από νέες χορηγήσεις στην οικονομία.