ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με προεκλογικό άρωμα οι εξπρές επιστροφές φόρου έως 10.000 ευρώ

Με προεκλογικό άρωμα οι εξπρές επιστροφές φόρου έως 10.000 ευρώ

Tην άμεση επιστροφή του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα χωρίς έλεγχο, για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ και εκκρεμούν στη φορολογική διοίκηση, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για ρύθμιση που διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία περιμένουν εδώ και χρόνια τις επιστροφές φόρων. Ωστόσο η διάταξη είναι μιας χρήσης και αφορά αποκλειστικά τις εκκρεμείς επιστροφές έως την 11η Οκτωβρίου 2018 και όχι μελλοντικές, κάτι που δείχνει τον προεκλογικό χαρακτήρα του μέτρου.

Με βάση την εγκύκλιο, οι εφορίες όλης της χώρας θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην επιστροφή φόρων εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων εφόσον το αιτηθέν ποσό επιστροφής ανέρχεται έως τις 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως 10.000 ευρώ αφορούν το 90% των εκκρεμών περιπτώσεων και το 1,24% του συνολικού ποσού των επιστροφών της κατηγορίας αυτής. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να επιταχυνθεί η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορολογουμένους, μέρος των οποίων είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Κεντρική επιδίωξη είναι, στο τέλος του έτους, το υπουργείο Οικονομικών να μην έχει «στοκ» εκκρεμών επιστροφών φόρων για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Περιμένουν 4 χρόνια

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, χιλιάδες επιχειρήσεις περιμένουν ακόμα και πάνω από τέσσερα χρόνια για να λάβουν την επιστροφή ΦΠΑ. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι 4.407 επιχειρήσεις είναι στην αναμονή περισσότερο από 90 ημέρες για να τους πιστωθεί ο ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το σύνολο του 1,8 δισ. ευρώ που πρέπει να επιστρέψει το ελληνικό Δημόσιο:

• 1. 474,03 εκατ. αφορά επιστροφές ΦΠΑ.

• 2. 228,51 εκατ. σε νοικοκυριά, που αφορούν επιστροφή φόρου εισοδήματος. Σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται συμψηφισμοί επιστροφών και οφειλών. Μάλιστα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν στις εφορίες τους να ζητήσουν να γίνει συμψηφισμός ή διαφορετικά να απαιτήσουν την επιστροφή φόρου. Ενα πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει η ΑΑΔΕ, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις.

• 3. 875,65 εκατ. στις επιχειρήσεις, που αφορούν επιστροφή φόρου εισοδήματος και

• 249 εκατ. λοιπούς φόρους. Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκύπτει ότι οι επιστροφές φόρου έχουν «παγώσει». Συγκεκριμένα, στο 9μηνο του έτους έχουν επιστραφεί 507 εκατ. ευρώ λιγότερα έναντι του στόχου, καθώς το Δημόσιο ήθελε να εμφανίσει στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου μεγαλύτερο πλεόνασμα.