ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλότερο κατά 1,089 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο σε σχέση με πέρυσι

Υψηλότερο κατά 1,089 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο σε σχέση με πέρυσι

Βελτιωμένο κατά 1,089 δισ. ευρώ εμφανίζεται το ενοποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα του 2017, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Γραφείου Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή.

Ωστόσο, το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στο ίδιο διάστημα είναι μειωμένο κατά 311 εκατ. ευρώ. Από την ανάλυση των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 516 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 298 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις είναι μειωμένα κατά 1,037 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στην πλευρά των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 582 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 1,040 δισ. ευρώ, στη μείωση των δαπανών για τόκους κατά 353 εκατ. ευρώ και στη μείωση των δαπανών ΠΔΕ κατά 105 εκατ. ευρώ. Όμως, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι δαπάνες για τις συντάξεις είναι αυξημένες κατά 1,2 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων το 2018.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 157 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 423 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 213 εκατ. σε ετήσια βάση. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 582 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 335 εκατ. ευρώ, με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμά τους να είναι βελτιωμένο κατά 244 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 905 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.210 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 306 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης οφείλεται αφενός στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 387 εκατ. ευρώ και αφετέρου στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 473 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.