ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό την κρίση του SSM το σχέδιο μείωσης κόκκινων δανείων της ΤτΕ

Υπό την κρίση του SSM το σχέδιο μείωσης κόκκινων δανείων της ΤτΕ

Υπό την κρίση του SSM τίθεται το σχέδιο της ΤτΕ για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, κάνοντας χρήση του αναβαλλόμενου φόρου. Εκπρόσωποι της εποπτικής αρχής αναμένεται να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του σχεδίου που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να τοποθετηθούν και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για τη φάση της υλοποίησης.

Η υποδοχή που είχε από διεθνείς οίκους ήταν κατ’ αρχήν θετική, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι επιφυλάξεις για επιμέρους τεχνικά θέματα που ενδεχομένως να κρίνουν και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Μεταξύ αυτών η Morgan Stanley, που χαρακτήρισε την πρόταση θετική, διατυπώνοντας παράλληλα μια σειρά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την τιμή βάσει της οποίας θα μεταβιβαστούν τα δάνεια στο όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και το κατά πόσον η διαφορά στην αξία μεταβίβασης των κόκκινων δανείων και στην κάλυψη που δίνεται, μέσω της μεταφοράς και του αναβαλλόμενου φόρου, είναι επαρκής τόσο για τους υποψήφιους επενδυτές όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε η Morgan Stanley στο παράδειγμα που παραθέτει η ΤτΕ, 40 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα μεταφερθούν από τις ελληνικές τράπεζες σε ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) μαζί με τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC) αξίας 7,4 δισ. ευρώ. Τα NPEs θα μεταφερθούν στην καθαρή λογιστική αξία την οποία η Morgan Stanley υπολογίζει σε 16,7 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία που δίνει το παράδειγμα. Μετά τη μεταφορά, τα δάνεια είναι ουσιαστικά το ενεργητικό του SPV και τιτλοποιούνται, ενώ ο αναβαλλόμενος φόρος αποτελεί το κεφάλαιο του οχήματος. Η υφιστάμενη κάλυψη των NPEs στις ελληνικές τράπεζες είναι 49%, έτσι η αξία με την οποία θα διατεθούν στο SPV είναι 51% ή 43,9 δισ. ευρώ σε επίπεδο συστήματος. Η αξία των NPEs μετά τη μεταφορά στο SPV είναι 36,5 δισ. ευρώ (η αξία μεταφοράς μείον τα 7,4 δισ. ευρώ κεφαλαίου) ή 42,4% της μεικτής αξίας των NPEs. Το έλλειμμα ή «μαξιλάρι» μεταξύ της αξίας μεταφοράς και της αξίας αγοράς είναι 8,6%, δηλαδή (51% μείον 42,4%).

Τα 7,4 δισ. ευρώ κεφαλαίου δημιουργούν ένα «μαξιλάρι» απορρόφησης ζημιών για τους αγοραστές των ανωτέρω τίτλων. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ανακτηθείσα, δηλαδή η πραγματική αξία των NPEs είναι χαμηλότερη από αυτή στην οποία έγινε η μεταφορά, το κεφάλαιο των 7,4 δισ. ευρώ θα απορροφήσει τη ζημία που θα έχουν οι υψηλότερες κατηγορίες ομολόγων (senior bonds). Ωστόσο εάν η πραγματική τιμή, δηλαδή η τιμή βάσεων των ανακτήσεων αυτών των δανείων, αποδειχθεί μικρότερη του 42,4%, σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει «μαξιλάρι» περαιτέρω απορρόφησης των ζημιών.