ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά κίνητρα για τις στρατηγικές επενδύσεις

forologika-kinitra-gia-tis-stratigikes-ependyseis-2287589

Τέσσερα διαφορετικά είδη κινήτρων, από φοροαπαλλαγές και επιδότηση μισθολογικού κόστους έως ταχεία αδειοδότηση και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις. Με το ίδιο νομοσχέδιο τροποποιούνται οι κατηγορίες των επενδύσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν στρατηγικές, ενώ εισάγεται ο θεσμός του ανεξάρτητου μηχανικού που παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης. Το νομοσχέδιο τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 Δεκεμβρίου. Για τον εν λόγω νόμο προβλέπεται, πάντως, ημερομηνία λήξης και συγκεκριμένα η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων:

• Φορολογικά κίνητρα: α) Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται. Το ποσό της φοροαπαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής: για συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 7,5 εκατ. ευρώ. Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ, το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης ξεκινάει από το 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου και απομειώνεται σταδιακά στο 10% (π.χ. για το μέρος του προϋπολογισμού από 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ). Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης του κινήτρου της φοροαπαλλαγής θεμελιώνεται με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης.

β) Σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, κίνητρο που είχε συμπεριληφθεί στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

• Κίνητρα χωροθέτησης: προβλέπεται η κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, τα γνωστά από τον προηγούμενο νόμο ΕΣΧΑΣΕ, καθώς και η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων.

• Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης: έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης εντός 45 ημερών.

• Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών: χορήγηση ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, για δαπάνες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μισθολογικού κόστους καθώς και για δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι στρατηγικές επενδύσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Επενδύσεις που δημιουργούν τουλάχιστον 150 θέσεις εργασίας ή ο προϋπολογισμός τους είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να λάβουν σωρευτικά ή διαζευκτικά τα κίνητρα της χωροθέτησης, της ταχείας αδειοδότησης και του σταθερού φορολογικού συντελεστή.

β) Επενδύσεις που δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ. Εάν πρόκειται για επενδύσεις στη βιομηχανία, θα πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας ή να είναι προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ. Για επενδύσεις σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός θέσεων εργασίας είναι 50 και ο προϋπολογισμός πάνω από 25 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να λάβουν το κίνητρο χωροθέτησης.

γ) Εμβληματικές επενδύσεις: αυτές που υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης εταιρείες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους. Επίσης, δεν μπορούν να λάβουν το κίνητρο χωροθέτησης.

δ) Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης: δημιουργούν τουλάχιστον 20 θέσεις εργασίας και ο προϋπολογισμός τους είναι άνω των 20 εκατ. ευρώ. Δικαιούνται σταθερό φορολογικό συντελεστή και ενίσχυση δαπανών. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω συναρμοδιότητας υπουργείων, η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων μεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στον υπουργό Οικονομίας.

ε) Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις: πρόκειται για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και για επενδύσεις που έχουν χαρακτηρισθεί Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Κέντρα Κοινού Ενδιαφέροντος. Δικαιούνται σταθερό φορολογικό συντελεστή και ενίσχυση δαπανών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΣΕΣΕ) αποτελούμενη από τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Επικρατείας. Εχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, ενώ εποπτεύει και τη διαδικασία αδειοδότησης των εγκεκριμένων επενδύσεων. Επίσης, συστήνεται πενταμελής επιστημονική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων για την υποβοήθηση του Enterprise Greece, το οποίο υποδέχεται τα αιτήματα. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει τα επενδυτικά σχέδια εντός 30 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει τον σχετικό φάκελο από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.