ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιθανή υπέρβαση του στόχου για ανάπτυξη 2% το 2018 «βλέπει» η ΕΤΕ

Πιθανή υπέρβαση του στόχου για ανάπτυξη 2% το 2018 «βλέπει» η ΕΤΕ

«Αυξημένα πιθανή» θεωρεί η Εθνική Τράπεζα την υπέρβαση του στόχου για ανάπτυξη 2% του ΑΕΠ το 2018, κάνοντας λόγο μάλιστα για βελτίωση κατά 0,4% στον εκτιμώμενο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2019.

Αναλύοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ΄ τρίμηνο του 2018, η ελληνική τράπεζα συμπεραίνει ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όπως και οι πρόδρομοι δείκτες του δ΄ τριμήνου, αφήνουν «ορθάνοιχτο» το ενδεχόμενο υπέρβασης του στόχου για ανάπτυξη 2% το 2018.

Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ, αναμένεται να μεταφραστεί σε θετική ώθηση υψηλότερη του 0,4% στον εκτιμώμενο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2019, που σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής επέκτασης της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ, ενισχύουν τις πιθανότητες περαιτέρω επιτάχυνσης της οικονομικής ανάκαμψης το επόμενο έτος.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, σπεύδει να προσθέσει, οι προαναφερθείσες τάσεις παρέχουν μια σημαντική στήριξη έναντι δυνητικών αρνητικών επιδράσεων από την επιδείνωση στο εξωτερικό περιβάλλον ή άλλους εξωγενείς ή συγκυριακούς παράγοντες.

Οσον αφορά τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,2% του ΑΕΠ, η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συσσώρευση αποθεμάτων, η οποία συνεισφέρει 8,3 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια ανάπτυξη.

Μάλιστα, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά 0,5 ποσοστιαίων μονάδων από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, υπεραντισταθμίζουν:

• Την αρνητική επίδραση της τάξης των 3,3 ποσοστιαίων μονάδων από τη μείωση των επενδύσεων (κατά 23,2% σε ετήσια βάση).

• Την αρνητική συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών της τάξης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων (καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση τις εξαγωγές).

• Τον αντίκτυπο από τη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης (εκτιμώμενη στις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες το 3ο τρίμηνο του 2018).

Σχετικά με την υποχώρηση των επενδυτών, η Εθνική Τράπεζα αποδίδει αυτή την εξέλιξη σε στατιστικές προσαρμογές, οι οποίες αφορούσαν το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Ουσιαστικά, εξηγεί αναλυτικά, η επενδυτική δαπάνη για κατασκευές ημιτελών έργων μεταφέρθηκε από την κατηγορία των αποθεμάτων στις υλοποιημένες επενδύσεις. Η αναδιάταξη αυτή ισοδυναμεί με ανοδική αναθεώρηση κατά 2,6 δισ. ευρώ της επενδυτικής δαπάνης για κατασκευές –εκτός κατοικιών– το γ΄ τρίμηνο του 2017, η οποία αντισταθμίζεται από περίπου ισόποση μείωση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα η τελική επίδραση στο ΑΕΠ να είναι μηδενική.

Η ανωτέρω αναταξινόμηση, καταλήγει η Εθνική, επιδρά έντονα αρνητικά στην ετήσια μεταβολή των επενδύσεων το γ΄ τρίμηνο του 2018 και παράλληλα διογκώνει τεχνητά την αύξηση των αποθεμάτων την ίδια περίοδο, συρρικνώνοντας την αντίστοιχη περυσινή βάση σύγκρισης (γ΄ τρίμηνο του 2017).