ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η έλλειψη επενδύσεων παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» για την ανάκαμψη

Η έλλειψη επενδύσεων παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» για την ανάκαμψη

«Η ελληνική οικονομία σταδιακά ξεφεύγει από το tempo adagio των προηγούμενων ετών», διαπιστώνει η Eurobank, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ΑΕΠ για το γ΄ τρίμηνο του 2018, στην εβδομαδιαία έκθεσή της «7 ημέρες Οικονομία».

Σπεύδουν να προσθέσουν, ωστόσο, οι αναλυτές της τράπεζας ότι στην εξέλιξη αυτή υπάρχει κι ένα αρνητικό στοιχείο και συγκεκριμένα οι επενδύσεις παγίων, οι οποίες δεν αποτελούν το «πρώτο βιολί», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Το τελευταίο χαρακτηριστικό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής» σημειώνει η έκδοση, «καθώς η αύξηση των επενδύσεων παγίων, παράλληλα με τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εμπέδωση κλίματος αξιοπιστίας για την ασκούμενη οικονομική πολιτική, αποτελεί σημαντική συνθήκη για την είσοδο της οικονομίας σε ένα πιο απότομο αλλά και βιώσιμο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης».

Πράγματι, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, που παρουσιάζει το δελτίο της Eurobank, υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο (2,2%) προήλθε από τις συνιστώσες της μεταβολής των αποθεμάτων, των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 7,6%, η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ υψηλή θετική επίδραση είχε η μεταβολή των αποθεμάτων.

Αντίθετα, αρνητική συνεισφορά στον ετήσιο πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το γ΄ τρίμηνο είχαν η δημόσια κατανάλωση, ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής της οποίας διαμορφώθηκε στο -4,1% και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, που μειώθηκε κατά 23,2%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πτώση των επενδύσεων παγίων προήλθε αποκλειστικά από την κατηγορία των κεφαλαιουχικών αγαθών άλλων κατασκευών (κατασκευές πλην κατοικιών).

Η ελληνική οικονομία αυξήθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2018 σε ετήσια βάση ταχύτερα από τον μέσον όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωζώνης. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση ο ρυθμός ήταν 1,8% και στην Ευρωζώνη 1,6% έναντι του 2,2% της Ελλάδας.

Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 17η θέση μεταξύ των «28», με πρωταθλήτρια τη Μάλτα, η οποία σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 7,9%. Ακολούθησαν η Πολωνία με 5,7%, η Λετονία με 5,3%, η Ουγγαρία με 5,2%, η Σλοβενία με 5%, η Ρουμανία με 4,1%, η Εσθονία με 3,9%, η Κύπρος με 3,7%, η Βουλγαρία με 3,1%, η Λιθουανία με 2,9%, η Κροατία με 2,7%, η Ισπανία με 2,5%, η Φινλανδία με 2,5%, η Τσεχία με 2,4%, η Αυστρία με 2,4% και η Ολλανδία με 2,3%.

Αμέσως μετά την Ελλάδα είναι η Πορτογαλία με 2,1% και τελευταία είναι η Ιταλία με 0,7%.