ΑΓΟΡΕΣ

Πρόστιμα 50.000 ευρώ «μοίρασε» η Επ. Κεφαλαιαγοράς

prostima-50-000-eyro-moirase-i-ep-kefalaiagoras-561084208

Την επιβολή προστίμων, ύψους 50.000 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασής του.

Συγκεκριμένα, το δ.σ. ενέκρινε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρία «Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007, αναφορικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορκικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία «ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ» για παράβαση των σχετικών με τη δημοσιοποίηση και υποβολή διατάξεων του ν.3556/2007 αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.  

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ».