REAL ESTATE

Η διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων δημιουργεί ευκαιρίες για τις ΑΕΕΑΠ

02s2dan1

Σαφώς μεγαλύτερη προβλέπεται ότι θα είναι φέτος η επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά από την πλευρά των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι διοικήσεις των οποίων έχουν αρχίσει να διαβλέπουν περισσότερες αγοραστικές ευκαιρίες. Η διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων και συγκεκριμένα όσων μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν ως ενέχυρο ακίνητα, και δη επαγγελματικά (π.χ. κτίρια γραφείων, καταστήματα, αποθήκες), αναμένεται να δημιουργήσουν ευκαιρίες, με τις εταιρείες να αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τους επενδυτές που θα αποκτήσουν τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια από τις τράπεζες, προκειμένου να αγοράσουν κάποια από τα ενεχυριασμένα ακίνητα.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι και οι αγορές απευθείας από υπερχρεωμένους ιδιοκτήτες ακινήτων εισοδήματος. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Αρης Καρυτινός, επικεφαλής της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ, οι κάτοχοι επαγγελματικών ακινήτων που είναι εκτεθειμένοι σε δανεισμό αποτελούν βασικούς υποψηφίους ώστε να συνεργαστούν με μια ΑΕΕΑΠ, προκειμένου να εκχωρήσουν σε εκείνη το ακίνητό τους και να έρθουν έτσι ευκολότερα σε διακανονισμό με την τράπεζά τους. Η τελευταία θα είναι σαφώς περισσότερο πρόθυμη να συναινέσει σε κάτι τέτοιο και να προχωρήσει σε κάποια ρύθμιση, γνωρίζοντας ότι ο δανειολήπτης έχει ήδη προσυμφωνήσει να πωλήσει το ακίνητό του και μάλιστα σε τιμή υψηλότερη από εκείνη που θα μπορούσε να βρει η ίδια η τράπεζα μέσω κάποιου πλειστηριασμού ή πώλησης σε ξένο fund. Τέτοιου είδους αγορές, αλλά και γενικότερα εντονότερη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων, θα πρέπει να αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί θετικά η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, εξέλιξη που θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Σε αντίθεση με το 2015, όταν η γενικότερη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα οδήγησε τους επενδυτές εκτός Ελλάδος, ή σε ελάχιστες κινήσεις εντός των τειχών στην καλύτερη περίπτωση, φέτος προβλέπεται σαφώς μεγαλύτερη κινητικότητα, όπως έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται.

Ηδη, από τις αρχές του χρόνου, η Εθνική Πανγαία προχώρησε σε δύο αγορές καταστημάτων στην Πάτρα και στα Χανιά (αμφότερα της τάξεως των 1.000 τ.μ.), αντί συνολικού τιμήματος 4,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία απείχε πλήρως από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2015, επιλέγοντας να επενδύσει κεφάλαια άνω των 100 εκατ. ευρώ στη γειτονική Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, στοχεύοντας σε κτίρια γραφείων αλλά και σε εμπορικά καταστήματα. Μάλιστα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπογράφηκαν προσύμφωνα, γεγονός που προσέφερε στην εταιρεία πρόσθετη ευελιξία, καθώς διατηρεί το δικαίωμα ολοκλήρωσης ή μη των εν λόγω κινήσεων, σε χρόνο που θα επιλέξει η ίδια.

Επιπροσθέτως, η εισηγμένη θα αναζητήσει και επιπλέον κεφάλαια για επενδύσεις στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στόχος είναι η άντληση τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ, αν και φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η εταιρεία θα κινηθεί για σαφώς περισσότερα κεφάλαια, δεδομένου και του μεγάλου μεγέθους της. Αλλωστε, στρατηγική της διοίκησης είναι η ενίσχυση της διασποράς της μετοχικής βάσης της εταιρείας και η διαπραγμάτευση των μετοχών στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι έως το τέλος της δεκαετίας, είναι να διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, που σημερινή αξία τους είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Ηδη, από το 2013 και μετά, η εταιρεία έχει επενδύσει κεφάλαια της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σημαντικές κινήσεις δρομολογεί και η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία φέτος εστιάζει την προσοχή της στη δρομολόγηση των πρώτων επενδύσεων στον κλάδο του τουρισμού, έχοντας μάλιστα ως στόχευση και την ανάπτυξη οικοπέδων, πέραν της άμεσης επένδυσης σε κάποιο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Στόχευση της Grivalia είναι να τοποθετηθεί στο άνω άκρο της αγοράς του ξενοδοχειακού τουρισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξετάζονται και μικρότερες μονάδες ή μονάδες χαμηλότερων προδιαγραφών. Σήμερα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει περί τα 200 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των τουριστικών επενδύσεών της (100 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια και 100 εκατ. ευρώ δανεισμός). Σε συνδυασμό όμως με έναν στρατηγικό επενδυτή και ανάλογα με τον βαθμό της εμπλοκής του, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να αυξηθούν ακόμα και στα 600 εκατ. ευρώ.

Ηδη, πάντως, η εταιρεία απέκτησε πρόσφατα το πρώτο της ακίνητο για το 2016, επικρατώντας σε δημόσιο πλειστηριασμό για την πώληση κτιρίου γραφείων επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 68 στην Αθήνα. Η Grivalia κατέβαλε το ποσό των 11,25 εκατ. ευρώ για το εν λόγω ακίνητο, όπου στο παρελθόν στεγαζόταν η εταιρεία Πρόνοια Εμπορική, συμφερόντων του επιχειρηματία Π. Ψωμιάδη. Η εκμισθώσιμη επιφάνεια του ακινήτου αγγίζει τα 4.000 τ.μ., ενώ οι σημερινοί χρήστες του είναι κυρίως μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο προβλέπεται να εστιάσει και η Trastor AEEΑΠ, η διοίκηση της οποίας ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους πωλητές ξενοδοχειακών ακινήτων. Επί του παρόντος, η εταιρεία μπορεί να διαθέσει 3,5 εκατ. ευρώ από τα ίδια κεφάλαιά της, πλέον του όποιου ποσού εξασφαλιστεί μέσω τραπεζικού δανεισμού. Αλλωστε, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περιορίζει τις κινήσεις της διοίκησης, δεδομένου ότι οι εταιρείες του κλάδου έχουν ένα ανώτατο επιτρεπόμενο όριο επένδυσης, που καθορίζεται από την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου τους.