ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στη ναυτιλία

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στη ναυτιλία

Νέες προοπτικές για την απασχόληση νέων αλλά και άνεργων ναυτικών ανοίγει σχετική τροπολογία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σταθερός και πολύ σημαντικός στόχος της κυβέρνησης ήταν και παραμένει τόσο ο περιορισμός της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών όσο και η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας για άνεργους νέους που θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στη μεγάλη ελληνική ναυτιλία.

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα εφαρμογής, αποκλειστικά και μόνο στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία, των διεθνώς αναγνωρισμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η ρύθμιση αφορά μόνον τα αμιγώς εμπορικά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 3.000 κόρων, από τα οποία εξαιρούνται τα πλοία της ακτοπλοΐας, και μόνον για τις ειδικότητες του κατώτερου πληρώματος καθώς και τις ειδικότητες του ανθυποπλοιάρχου και του γ΄ μηχανικού.

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής εκτιμάται ότι θα είναι ευεργετικά σε τέσσερις πολύ βασικές κατευθύνσεις:
– Στην αύξηση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών.
– Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, ώστε να ανακοπεί η πτωτική πορεία του.
– Στην αυξημένη παρουσία Ελλήνων ναυτικών σε υπό ελληνική σημαία πλοία.
– Στην αυξημένη ελκυστικότητα για τα ναυτικά επαγγέλματα, αφού ενισχύεται σημαντικά η προοπτική ανεύρεσης εργασίας από άνεργους νέους.  

Ειδικότερα, η σχετική τροπολογία, που κατέθεσε χθες Τετάρτη προς ψήφιση ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, προβλέπει ότι στα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3.000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηολογούνται υπό ελληνική σημαία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν.δ. 2687/1953, επιτρέπεται η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (collective agreements) PNO ITF TCC ή PNO IBF, κατά την ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη, εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων του κατώτερου πληρώματος καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και του γ΄ μηχανικού Ε.Ν.