27 Αυγούστου 1922

Κατάληψη και καταστροφή της Σμύρνης

Στις 27 Αυγούστου τα τουρκικά στρατεύματα εισέρχονται στη Σμύρνη. Ακολουθούν βιαιότητες, σφαγές αμάχων και πυρπόληση της πόλης. Μαρτυρικός θάνατος του μητροπολίτη Χρυσόστομου. Χιλιάδες απελπισμένοι Έλληνες συγκεντρώνονται στο λιμάνι, προσπαθώντας να εγκαταλείψουν την πόλη και να διασώσουν ό,τι είναι δυνατόν από τα υπάρχοντά τους.

«Ο Τούρκος έφθασεν εις Σμύρνην. Επανήλθεν εις το Αιγαίον και αμέσως το έβαψε με αίμα. Υπέρ τας οικίας, αι οποίαι ωρθούντο χθες ασφαλείς υπό την προστασίαν της κυανόλευκου, υψώθηκαν φλόγες και καπνοί. Ο Τούρκος επυρπόλει. Και εις τας οδούς, τας οποίας, δικαία και αυστηρά, εφρούρει έως χθες η Ελλάς, ήρχισεν η δίωξις των αθώων, και ήρχισεν η σφαγή. Το όργιον ηπλώθη αμέσως επί την πόλιν: λεηλασίαι, διαρπαγαί, εμπρησμοί, φόνοι, βάσανοι. Έλληνες και ξένοι, νέοι και γέροντες, γυναίκες και άνδρες, έμψυχα και άψυχα, υπέστησαν την μανίαν του Τούρκου, μηνίοντος διότι η Ελευθερία ετόλμησε να φθάση μέχρι της μικρασιατικής του φωλεάς και ν’ αμφισβητήση τα απ’ αιώνων δεινοπαθούντα θύματά του.»

Διαβάστε: Η Καταστροφή της Σμύρνης, της Βικτώριας Σολομωνίδου (Η Καθημερινή, 22/11/2009).

Διαβάστε: Η Καταστροφή της Σμύρνης, του Giles Milton (Η Καθημερινή, 22/11/2009).

Videos
Κατάληψη και καταστροφή της Σμύρνης
Φωτογραφίες
Η Σμύρνη φλέγεται λίγο μετά την είσοδο των Τούρκων στην πόλη (Getty Images / Ideal Image).