9 Μαΐου 1927

Πρώτες Δελφικές Εορτές

Το δράμα του Προμηθέα, κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων που διοργάνωσαν στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός και η Αμερικανίδα σύζυγός του Εύα Πάλμερ. Χορευτικά και αθλητικά δρώμενα πλαισίωναν την παράσταση.

«Η παράστασις του Προμηθέως Δεσμώτου ήρχισε την 4ην απογευματινήν, αφού προηγουμένως αι Φαιδριάδες έδωκαν διά σαλπίγγων το σύνθημα της συγκεντρώσεως των επισκεπτών εις το αρχαίον θέατρον. […] Ο τεχνητός βράχος του Προμηθέως, εστημένος έναντι αμφιθεάτρου, εκάλυπτε την ορχήστραν, η οποία έμενεν αθέατος. […] Οι στίχοι της αρχαίας τραγωδίας αντηχούντες εν μέσω της γαλήνης του όρους επροκάλουν συγκίνησιν ακόμη και εις τους μη εννοούντας την αρχαίαν ελληνικήν ακροατάς. Η μαγευτική ηχώ, πολλαπλασιάζουσα τον ήχον της ανθρώπινης φωνής, προσέδιδε έτι μείζονα μεγαλοπρέπειαν εις την παράστασιν.»

Διαβάστε: Δελφικές Εορτές, του Κώστα Μπουρναζάκη (από τη σειρά της Καθημερινής «Ελλάδα - 20ός αιώνας», 1920-1930, τόμ. Β΄).

Videos
Πρώτες Δελφικές Εορτές
Φωτογραφίες
Ο Άγγελος Σικελιανός στους Δελφούς το 1926 (Αρχείο Κώστα Μπουρναζάκη).