21 Σεπτεμβρίου 1960
Η Κύπρος μέλος του ΟΗΕ

Στην αρχή της μετα-αποικιακής πορείας της, η Κύπρος αναζήτησε τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1960 έγινε μέλος του ΟΗΕ και στις 13 Μαρτίου 1961 μέλος της Κοινοπολιτείας - απόφαση που ελήφθη όχι άνευ ενδοιασμών, μετά την εμπειρία του απελευθερωτικού αγώνα εναντίον του βρετανικού αποικιακού καθεσυώτος. Παρά τις προτροπές του Έλληνα πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή για ένταξη της νεοϊδρυθείσας δημοκρατίας στο δυτικό στρατόπεδο, η Λευκωσία αναζήτησε τρόπους διασύνδεσης με το στρατόπεδο των Αδέσμευτων. 

«Ηνωμένα Έθνη, 20. (Ιδ. Υπηρ.). – […] Μετά την εισδοχήν των νέων μελών, ο νέος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμόν προς τα νέα μέλη, εκφράσας την πεποίθησίν του ότι η συμβολή των εις τον διεθνή Οργανισμόν θα αποβή πολύτιμος. Αναφερόμενος εις την Κύπρον, ο πρόεδρος είπε: “Χαιρετίζομεν ιδιαιτέρως την εισδοχήν της Κύπρου, η ιστορία και ο πολιτισμός της οποίας θα την βοηθήσουν να συμβάλη μεγάλως εις το έργον μας”.»

Φωτογραφίες
Το κτίριο του OHE το 1960 (AP Photo).