ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Γιατί το FinTech είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς

Γιατί το FinTech είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς

 

 

Η εισήγηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας” που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών από τις 17 έως 19 Μαρτίου 2017.