ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Αυτή την Κυριακή με την «Κ»: Το νέο κύμα στο ελληνικό κρασί

Αυτή την Κυριακή με την «Κ»: Το νέο κύμα στο ελληνικό κρασί

Το 1981 η Ελλάδα μπαίνει στην ΕΟΚ. Έρχονται οι πρώτες κοινοτικές επιδοτήσεις προς οινοποιεία. Ταυτόχρονα βελτιώνεται το προφίλ των ελληνικών κρασιών και αρχίζουν να αυξάνονται οι εξαγωγές. Ιδρύεται το ΤΕΙ οινολογίας αποφοιτούν οι πρώτοι Έλληνες οινολόγοι. Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό και φοιτούν σε κορυφαία Πανεπιστήμια στη Γαλλία αλλά και κάποιοι στην Ιταλία, Αυστραλία και ΗΠΑ. Όλοι συνεισφέρουν στην αναγέννηση του ποιοτικού εμφιαλωμένου ελληνικού κρασιού.
Λίζα Βιντζηλαίου, οινολόγος.

Στον Οινοχόο Δεκεμβρίου σε ένα μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο Το Νέο Κύμα στο Ελληνικό κρασί, αναζητάμε τα πρόσωπα που βοήθησαν στην οικοδόμηση της νέας οινικής περιόδου των τελευταίων δεκαετιών.

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου με την Καθημερινή της Κυριακής.