ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Εκτάκτως την Τετάρτη, τα Ντοκουμέντα της «Κ»: Η Απόβασις των Συμμάχων

Εκτάκτως την Τετάρτη, τα Ντοκουμέντα της «Κ»: Η Απόβασις των Συμμάχων

Στις 5 Οκτωβρίου 1915, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποβιβάζεται στη Θεσσαλονίκη η συμμαχική Στρατιά της Ανατολής. Η «Καθημερινή», με μεταγενέστερο κείμενο των Άγγ. Βλάχου και Ν. Βέρρου, σκιαγραφεί τους στόχους της απόβασης, την προσωπικότητα του στρατηγού Μ. Σαράιγ, επικεφαλής της Στρατιάς, τη συμπεριφορά των στρατιωτών και τη μεταβολή στην καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.

Εκτάκτως αυτή την Τετάρτη 23 Ιουνίου με την «Καθημερινή»