ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Πόλος έλξης των επενδυτών η κοινωνική υπευθυνότητα, την Κυριακή 4/7 με την «Καθημερινή»

Πόλος έλξης των επενδυτών η κοινωνική υπευθυνότητα, την Κυριακή 4/7 με την «Καθημερινή»

Μπορεί τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, που αντιστοιχούν στο ακρωνύμιο ESG, να έχουν γίνει του συρμού, όμως, εξακολουθεί να υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που αγνοεί την ύπαρξή τους. Το χειρότερο όμως, είναι ότι ενδεχομένως, να είναι σημαντικά μεγαλύτερος ο αριθμός των εταιρειών που δεν εφαρμόζει, πραγματικά, αρχές κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ωστόσο, εκτός από τα ευρύτερα οφέλη της κοινωνικής υπευθυνότητας, οι υπεύθυνες επιχειρήσεις αποτελούν πόλο έλξης των επενδυτών. Διαχρονικά για τους θεσμικούς επενδυτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετούν οι επιχειρήσεις, όπως και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουν για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2021, αυτή την Κυριακή 4 Ιουλίου με την «Καθημερινή».