ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Τα κτίρια μιας πρωτεύουσας

Τα κτίρια μιας πρωτεύουσας

ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Ο ιστορικός και αρχιτεκτονικός πλούτος της Αθήνας είναι ανεξάντλητος.Η «Κ» ανθολόγησε 160 και πλέονκτίρια χαρτογραφώντας το πολιτισμικό απόθεμα της ελληνικής πρωτεύουσας και προσφέρει στους αναγνώστεςτης μία μοναδική περιήγηση. Από τη Βουλήτων Ελλήνων μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από τον 19ο έωςτον 21ο αιώνα, η Αθήνα προβάλλει, μέσα από την πολυμορφία της, ως μια μοναδική πόλη με βάθος και προοπτική.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ