ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Agricola

Agricola

Ο αγρότης στην πρώτη σελίδα

Είδος προς εξαφάνιση οι φάρµες κουνελιών. Τέλος στα ιστορικά δικαιώµατα των αγροτών. Πρόταση-φωτιά για εθνικές ενισχύσεις στους αγρότες. Καλλιεργώντας µε την ακρίβεια των νέων τεχνολογιών. Παράγοντας ενέργεια από ρύζι και σανό. Σε καθοδικό σπιράλ η βιοµηχανική ντοµάτα. Ανάρπαστα φέτος τα ελάχιστα ποιοτικά σκληρά σιτάρια.

Αυτή την Κυριακή µε την Καθηµερινή