ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Σπουδές µετά το λύκειο

Σπουδές µετά το λύκειο

Σπουδές µετά το λύκειο

Οι τάσεις για σπουδές µετά το λύκειο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οι απαραίτητες δεξιότητες για τη µελλοντική αγορά εργασίας.
Ειδικό Θέµα: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Οδηγός για τα προγράµµατα που προσφέρονται στα πανεπιστήµια & τα ΤΕΙ.
∆υναµική η αγορά ΑΕΙ της Κύπρου.
Οι επιπτώσεις του νέου εκπαιδευτικού νόµου στα προγράµµατα των κολεγίων και των πανεπιστηµίων του εξωτερικού.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ