ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

Agricola

agricola-2223655

Ο αγρότης στην πρώτη σελίδα

Στο κράτος το 40% του αγροτικού εισοδήµατος. Αναλυτικά παραδείγµατα για τις εισφορές και τους φόρους του 2018.
Στον «αέρα» έως τον Μάρτιο 2018 η πρόσκληση για την ένταξη στο πρόγραµµα των σχεδίων βελτίωσης. 
Ζητούν αύξηση προϋπολογισµού οι παραγωγοί.
Ο πλανήτης µε «γεωργία ακριβείας», η Ελλάδα µε τρακτέρ… 40 ετών.
Χαµηλότερη φορολογία και επιτόκια για νέους αγρότες και µέλη οµάδων παραγωγών.
Ξεκολλούν οι τιµές σε καλαµπόκι και βαµβάκι το 2018.
Παλεύει να «πετάξει» πιο ψηλά η γαλοπούλα. Εποχιακή ζήτηση και εξαγωγές νεοσσών οι µόνοι πυλώνες στους οποίους στηρίζονται πτηνοτρόφοι και εκκολαπτήρια.

Εκτάκτως αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή