ΤΑΞΙΔΙΑ

Παρίσι: Τέχνη πέρα από το φαίνεσθαι

Παρίσι: Τέχνη πέρα από το φαίνεσθαι

Έως 26/08/2019

Το Centre Pompidou διοργανώνει την έκθεση «Bernard Frize. Without Remorse» με περισσότερους από 60 πίνακες του Γάλλου ζωγράφου.

Η προσέγγιση του Bernard Frize (1954-) αψηφά τις παραδοσιακές εικονογραφικές πρακτικές. Στα έργα του, από το 1978 έως σήμερα, αναγνωρίζει κανείς την προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ πειραματικής ζωγραφικής και δημιουργίας συγκεκριμένων συμβόλων.

«Προσπαθώ να φτάσω στο σημείο όπου δεν υπάρχει μόνο ένα πράγμα στη ζωγραφική, ένα πράγμα που φαίνεται, αλλά ότι υπάρχει ένα παράδοξο, ένας ανταγωνισμός, μια δυσκολία στο έργο.

Να κάνω πίνακες που μπορεί κανείς να κοιτάξει τουλάχιστον δύο φορές», έλεγε ο καλλιτέχνης πριν από είκοσι χρόνια και τα λόγια του εκφράζουν και σήμερα με τον ίδιο τρόπο τη δουλειά του. centrepompidou.fr