ΤΑΞΙΔΙΑ

Η διαμονή αναβαθμίζεται

Η διαμονή αναβαθμίζεται

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων), που αναλύει την εικόνα των ξενοδοχειακών μονάδων, καταγράφεται συνεχής αναβάθμιση του δυναμικού της χώρας.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μειώνεται ο αριθμός των μονάδων στην κατηγορία 1-2 αστέρων, ενώ παράλληλα εξελίσσονται οι κατηγορίες 4-5 αστέρων, οι οποίες αποτελούν το 42,3% του συνόλου.

Μάλιστα, ο Γιώργος Τσακίρης, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παρουσιάζοντας τη μελέτη σχολίασε ότι η ποιότητα των ξενοδοχείων αποτελεί το ανάχωμα στον διεθνή ανταγωνισμό και στον εγχώριο αθέμιτο ανταγωνισμό, γι’ αυτό και η πιστοποίηση είναι απαραίτητη.