ΤΑΞΙΔΙΑ

Ζητούμενο η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος

Ζητούμενο η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος

Η δυναμική, η ανάπτυξη και τα οφέλη του τουρισμού εξαρτώνται από τις συνέργειες ανάμεσα στους επιχειρηματίες, στις τοπικές και στις επιστημονικές κοινότητες.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που ανέδειξαν το 5ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το 13ο Συνέδριο IMIC της «Ηλιότοπος Συνέδρια» με κοινό θέμα «Τουρισμός: Τάσεις, Προοπτικές και Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και στους Προορισμούς» που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη στις 19-21/10 υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και του ΣΕΤΕ.

Οι 150 σύνεδροι αλλά και πολλοί επαγγελματίες του τουρισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 70 επιστημονικές εργασίες που παρουσιάστηκαν και αφορούσαν στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος.