ΤΑΞΙΔΙΑ

Όλοι θα πάρετε

Όλοι θα πάρετε

Σύνταγμα – Τραφάλγκαρ, μια φωτογραφία δρόμος.

Ανάλογα με την ηλικία και την ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού, το τάισμα των περιστεριών (και η φτερωτή επιδρομή που αυτό συνήθως συνεπάγεται) μπορεί να αποτελέσει μια εμπειρία είτε διασκεδαστική είτε τραυματική.

Στην περίπτωσή μας φαίνεται να ισχύει το πρώτο.