ΤΑΞΙΔΙΑ

Nαϊπιτάου | Μιανμάρ

Nαϊπιτάου | Μιανμάρ

Για την όμορφη αγρότισσα, η δουλειά στους ορυζώνες είναι ο τρόπος να ζει την οικογένειά της.

Η καλή σοδειά απαιτεί όχι μόνο να έχεις τον καιρό με το μέρος σου, αλλά και φροντίδα και διαρκή παρουσία στο χωράφι.

Το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. 

Τα εύφορα εδάφη της Μιανμάρ κάνουν τη γεωργία βασικό οικονομικό μοχλό της χώρας και το ρύζι το κατεξοχήν προϊόν της.

Μάλιστα, οι εξαγωγές του για την περίοδο 2017-2018 σημείωσαν ρεκόρ πεντηκονταετίας.