ΤΑΞΙΔΙΑ

Στα ίχνη της Πύλου

Στα ίχνη της Πύλου

Μοναδικά αρχαιολογικά εκθέµατα που αφηγούνται την ιστορία της Πύλου από την Απώτερη Προϊστορία έως τα Ρωµαϊκά χρόνια µπορούν πλέον να θαυµάζουν οι επισκέπτες του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου, που εγκαινιάστηκε στις 25 Αυγούστου µετά τη µετεγκατάστασή του στο ιστορικό κτίριο Μαιζώνος του φρουρίου του Νιόκαστρου.

Η προσεκτικά µελετηµένη µόνιµη έκθεση διαρθρώνεται σε δύο θεµατικούς άξονες –τα ευρήµατα των παραλίων της Πυλίας και τα ευρήµατα της ενδοχώρας–, ενώ σταθµούς της µουσειακής αφήγησης αποτελούν η παρουσίαση του µυκηναϊκού ανακτόρου του Νέστορα και το έθιµο της προγονολατρίας-ηρωολατρίας (που απαντά χρονολογικά πριν και µετά τη λακωνική κατάκτηση).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει η πινακίδα Γραµµικής Β από την  Ίκλαινα (µία από τις αρχαιότερες πινακίδες Γραµµικής B στην ηπειρωτική Ελλάδα), που εκτίθεται στο μουσείο σε ειδική ολογραφική προθήκη συνοδεία εποπτικού υλικού. www.pylos-museum.gr