ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Arval απέσπασε το πρώτο βραβείο της χώρας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2018

Η Arval απέσπασε το πρώτο βραβείο της χώρας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2018
Η Arval Ελλάδος, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, διακρίθηκε ανάμεσα στις 29 χώρες στις οποίες διαθέτει παρουσία ο όμιλος παγκοσμίως, κερδίζοντας το βραβείο της χώρας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2018. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Arval από τον απερχόμενο πρόεδρο κύριο Philippe Bismut και τον νέο πρόεδρο κύριο Alain Van Groenendael στο Γενικό Διευθυντή της Arval Ελλάδος κύριο Άκη Λιούνη.
 
Ποια είναι η Arval
Η Arval ιδρύθηκε το 1989, ανήκει εξολοκλήρου στην BNP Paribas και εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων. Η εταιρεία διαθέτει στο πελατολόγιό της– μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της μετακίνησης του προσωπικού τους. Επίσης αναλαμβάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση των στόλων των οχημάτων. Οι συμβουλές των έμπειρων συνεργατών μας και η ποιότητα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της υπόσχεσης στους πελάτες της Arval, παρέχονται σε 29 χώρες από περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους. Ο συνολικός μισθωμένος στόλος της Arval ανέρχονταν το Δεκέμβριο του 2017 σε 1.103.835 οχήματα σε όλο τον κόσμο. Η Arval είναι ιδρυτικό μέλος της μεγαλύτερης και διαρκούς στρατηγικής συμμαχίας “ElementArval Global Alliance”, στον τομέα της διαχείρισης στόλου, συμφωνία η οποία καθιστά τη συμμαχία αυτή ως παγκόσμιο ηγέτη με 3 εκατομμύρια οχήματα σε 50 χώρες. Η Arval μέσα στον όμιλο της BNP Paribas ανήκει στον βασικό τομέα δραστηριότητας του Retail Banking του Ομίλου.