ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ

Ισοδυναμία αδειών οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων με αυτά των ελαφρών δικύκλων (έως 125cc)

Ο κλάδος δικύκλων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) παίρνει θέση και προτείνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/126/ΕΚ.

Ισοδυναμία αδειών οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων με αυτά των ελαφρών δικύκλων (έως 125cc)

Ο κλάδος δικύκλων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) παίρνει θέση και προτείνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/126/ΕΚ. που θέτει το πλαίσιο για τους όρους έκδοσης άδειας οδήγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορία Β και ελαφρού δικύκλου Α1.

Αυτό σημαίνει ότι κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας Β, που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί δίκυκλο 125 κ.εκ.

Έως και σήμερα, περισσότερα από 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει την οδηγία και μεταξύ αυτών κράτη με μεσογειακό κλίμα και τουριστική ανάπτυξη όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Οι δε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Δικύκλων (ACEM) δείχνουν ότι η οδηγική εξοικείωση που αποκτούν οι οδηγοί αυτοκινήτων και μετακινούνται με δίκυκλα έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό των αριθμό τροχαίων ατυχημάτων που εμπλέκονται δίκυκλα. Αυτή είναι και η θέση του Προέδρου του Σ.Ε.Α.Α. του κλάδου δικύκλων, Σωτήρη Χατζίκου, σχετικά με την ισοδυναμία αδειών οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων με αυτά των ελαφρών δικύκλων (εως 125cc) που θα πρέπει να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.