ΝΕΑ

Η αγορά αυτοκινήτου για τον μήνα Ιανουάριο 2021

Υπήρξε μια πτώση των καινούργιων αυτοκινήτων στην αγορά της τάξεως του 20,6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.

Η αγορά αυτοκινήτου για τον μήνα Ιανουάριο 2021

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον μήνα Ιανουάριο, έχουν ως εξής:

 

Ιανουάριος 2021

Ιανουάριος 2020

Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά

7.767

9.785

-20,6%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα)

739

690

+7,1%

Καινούργια λεωφορεία

26

50

-48,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc)

1.704

2.274

-25,1%

       

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω πίνακα, υπήρξε μια πτώση των καινούργιων αυτοκινήτων στην αγορά της τάξεως του 20,6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.

Μείωση έχουμε στα καινούργια λεωφορεία και τα δίκυκλα με 48% και 25,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, μικρή αύξηση 7,1 % έχουμε για τα καινούργια φορτηγά.