ΝΕΑ

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούλιο 2021

Μικρή αύξηση της τάξεως του 11,3% σημειώθηκε για τον μήνα Ιούλιο για την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων.

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιούλιο 2021

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

 

Ιούλιος 2021

Ιούλιος 2020

Ιούλιος 2019

Μεταβολή 2021/2020

Μεταβολή 2021/2019

Καινούργια επιβατικά

10.590

9.516

11.722

+11,3%

-9,7%

Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

989

750

729

+31,9%

+35,7%

Καινούργια λεωφορεία

45

42

8

+7,1%

+462,5%

 

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος – Ιούλιος 2021

Ιανουάριος – Ιούλιος 2020

Ιανουάριος – Ιούλιος 2019

Μεταβολή Ιαν.-Ιουλ. 2021/2020

Μεταβολή Ιαν.-Ιουλ. 2021/2019

Καινούργια επιβατικά

68.952

46.086

77.279

+49,6%

-10,8%

Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

6.423

4.250

4.968

+51,1%

+29,3%

Καινούργια λεωφορεία

246

186

275

+32,3%

-10,5%