Νέοι φόροι «κυνηγούν» τα αυτοκίνητα

Νέοι φόροι «κυνηγούν» τα αυτοκίνητα

1' 10" χρόνος ανάγνωσης

Οι τελικές τιμές των αυτοκινήτων θα αλλάξουν από 1η Ιουνίου, μιας και αναμένεται να τεθούν νέα μέτρα σε εφαρμογή από την κυβέρνηση όσον αφορά το φορολογικό. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο νέος τρόπος υπολογισμού των τελών ταξινόμησης δεν θα έχει σχέση με τα κυβικά εκατοστά, αλλά με την εργοστασιακή αξία του εκάστοτε αυτοκινήτου (τιμή αγοράς πριν τους φόρους).

Πιο συγκεκριμένα, οι 5 κλίμακες φορολόγησης έχουν ως εξής:

-4% επί της εργοστασιακής τιμής έως τα 14.000 ευρώ

-8% επί της εργοστασιακής τιμής από 14.001 έως και 17.000 ευρώ

-20% επί της εργοστασιακής τιμής από 17.001 έως και 20.000 ευρώ

-25% επί της εργοστασιακής τιμής από 20.001 έως και 25.000 ευρώ

-30% επί της εργοστασιακής τιμής από 25.001 και άνω

Ακόμα ένας συντελεστής λαμβάνει μέρος στην τελική τιμή του αυτοκινήτου και αυτός είναι ο αριθμός εκπεμπόμενων ρύπων CO2. Πιο συγκειριμένα για τα αυτοκίνητα κάτω από 100 g/km CO2 θα υπάρχει μείωση 5%, ωστόσο από 101 g/km έως και 120 το ποσοστό θα είναι σταθερό. Από την άλλη, από 121 g/km και άνω το ποσοστό σχηματίζεται ως εξής:

-10% για εκπομπές CO2 από 121 – 140 gr/km

-20% για εκπομπές CO2 από 141 – 160 gr/km

-30% για εκπομπές CO2 από 161 – 180 gr/km

-40% για εκπομπές CO2 από 181 – 200 gr/km

-60% για εκπομπές CO2 από 201 – 250 gr/km

Από 250 g/km CO2 και πάνω η προσαύξηση στα τέλη ταξινόμησης θα είναι 200%.