Nissan : Tο 1ο όχημα με ενεργειακές κυψέλες SOFC

Nissan : Tο 1ο όχημα με ενεργειακές κυψέλες SOFC

2' 40" χρόνος ανάγνωσης

Η Nissan ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης ενός συστήματος κίνησης με Ενεργειακές Κυψέλες Στερεού Οξειδίου (SOFC), που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από βιοαιθανόλη. Το νέο σύστημα που αποτελεί μια παγκόσμια πρωτιά για την αυτοκινητοβιομηχανία,  διαθέτει ενεργειακές κυψέλες βιοκαυσίμου  σε συνδυασμό με μια γεννήτρια  SOFC. Το SOFC είναι μια κυψέλη καυσίμου που εκμεταλλεύεται  την αντίδραση των διαφόρων τύπων καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της αιθανόλης και του φυσικού αερίου, με το οξυγόνο, προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή απόδοση.

Σχετικά με τις ενεργειακές κυψέλες βιοκαυσίμου  (e-Bio Fuel-Cell)
  
Οι ενεργειακές κυψέλες βιοκαυσίμου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω της γεννήτριας SOFC,  με τη χρήση βιοαιθανόλης που αποθηκεύεται στο όχημα. Το e-Bio Fuel-Cell χρησιμοποιεί το υδρογόνο που μετατρέπεται σε καύσιμο μέσω ενός μετατροπέα (μαζί με ατμοσφαιρικό οξυγόνο), προκαλώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με  ηλεκτροχημική αντίδραση, με τελικό σκοπό την κίνηση του οχήματος.

 
Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα, το  e-Bio Fuel-Cell χρησιμοποιεί το SOFC ως πηγή ενέργειας, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτονομία στο όχημα, σε επίπεδα παρόμοια με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα (πάνω από 600 χιλιόμετρα). Επιπλέον, η ηλεκτροκίνηση με e-Bio Fuel-Cell προσφέρει και τα πλεονεκτήματα της αθόρυβης κίνησης, της γραμμικής αλλά και της γρήγορης επιτάχυνσης, εκείνων των χαρακτηριστικών δηλαδή που απολαμβάνουν και οι οδηγοί ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος (EV).

 
Τα συστήματα κυψελών καυσίμου χρησιμοποιούν χημικές ουσίες που αντιδρούν με το οξυγόνο, παράγοντας ενέργεια χωρίς την απελευθέρωση βλαβερών παραπροϊόντων. Τα καύσιμα από βιοαιθανόλη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από το ζαχαροκάλαμο και το καλαμπόκι, είναι ευρέως διαθέσιμα σε χώρες της Βορείου και Νοτίου Αμερικής, αλλά  και στην Ασία. Το e-Bio Fuel-Cell, χρησιμοποιώντας την βιοαιθανόλη, μπορεί να προσφέρει φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, αλλά και τη δημιουργία ευκαιριών για την παραγωγή τοπικών μονάδων ενεργειακών πρώτων υλών, με βάση τις ισχύουσες υποδομές.

 
Όταν παράγεται ισχύς με ένα σύστημα κυψελών καυσίμου, συνήθως αυτή συνοδεύεται και από εκπομπή CO2. Με το σύστημα βιοαιθανόλης, οι εκπομπές CO2 εκμηδενίζονται λόγω της αυξανόμενης παραγωγή ζαχαροκάλαμου (που αποτελεί και την πρώτη ύλη για βιοκαύσιμο), διαμορφώνοντας έτσι ένα «ουδέτερο ισοζύγιο κύκλου άνθρακα», με σχεδόν καμία απολύτως αύξηση του CO2.

 
 
Το μέλλον του e-Bio Fuel-Cell
  
Στο μέλλον, το σύστημα e-Bio Fuel-Cell θα γίνει ακόμη πιο φιλικό προς το χρήστη. Η αιθανόλη αναμεμιγμένη με νερό  είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη στον χειρισμό της, σε σχέση με τα περισσότερα καύσιμα. Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος είναι μεγάλες, καθώς το μεγάλο του πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν απαιτούνται εντελώς νέες υποδομές διαχείρισης.
 
Το κόστος λειτουργίας θα είναι εξαιρετικά χαμηλό, κινούμενο στο ίδιο επίπεδο με τα σημερινά αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Το e-Bio Fuel-Cell θα έχει  ιδανική εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα μεταφορικών αναγκών, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για ανεφοδιασμό, αλλά  για την άφθονη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως τις μεταφορές με  φορτηγά – ψυγεία.
 
Το όραμα της ευφυούς κινητικότητας της Nissan, εκπορεύεται από την  επιδίωξη ενός στόχου για οχήματα μηδενικών εκπομπών και εξάλειψης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Με βάση αυτό το όραμα, η Nissan σχεδιάζει και καθοδηγεί τις γραμμές των προϊόντων και των συναφών τεχνολογιών, σε άμεση συνάφεια με κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις γύρω από ζητήματα που αφορούν το πώς θα κινούνται, θα οδηγούνται αλλά και θα ενσωματωθούν τα μελλοντικά αυτοκίνητα στην κοινωνία.