ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αγοράζουμε αυτοκίνητο;

Αγοράζουμε αυτοκίνητο;

Με τη βοήθεια του Δημήτρη Πάτσιου, γενικού διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκι- νήτων (ΣΕΑΑ), εξετάζουμε όσα συμβαίνουν στον χώρο της αγοράς των αυτοκινήτων.

Το 2017 η ανοδική πορεία των τελευταίων τριών ετών συνεχίζεται, με τις εκτιμήσεις για τα επιβατικά να φτάνουν λίγο πάνω από τις 80.000 μονάδες, λόγω της προόδου στις εταιρικές πωλήσεις (ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα).

Η αβεβαιότητα που επικράτησε από το περασμένο φθινόπωρο δεν επέτρεψε στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα, που, όπως έχει αναφερθεί, στις μικρότερες κατηγορίες παραμένουν από τα φτηνότερα στην Ευρώπη, τόσο στην αγορά όσο και στη χρήση. Ενδιαφέρουσα είναι η σταδιακή ωρίμαση των καταναλωτών στο ζήτημα της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αγνώστου ιστορικού, καθώς όλο και περισσότεροι παραδειγματίζονται από τις περιπτώσεις γυρισμένων χιλιομέτρων/παραποίησης βασικών στοιχείων που γίνονται γνωστές.

Ως προς τα ζητήματα ανανέωσης του στόλου, από τον οποίο εξαρ- τώνται άμεσα η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η οδική ασφάλεια, δυστυχώς ελάχιστες πρωτοβουλίες ελήφθησαν από την πολιτεία. Συνεπώς παραμένουν επείγουσες οι ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό του πράσινου δακτυλίου, την παροχή κινήτρων και αντικινήτρων για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, αναλόγως της ηλικίας τους, και τους ελέγχους στα ΚτΕο, ως προς την αποτελεσματικότητά τους. το τελευταίο ζήτημα, δηλαδή των αδιάβλητων ελέγχων στα ΚτΕο, είναι υψίστης σημασίας, καθώς τα ποσοστά απόρ- ριψης/σοβαρών βλαβών που παρουσιάζουν είναι εντελώς αντίθετα από την κατάσταση του στόλου.

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της γήρανσης των ταξί, για τα οποία δυστυχώς η πολιτεία αρνείται να υποστηρίξει ουσιωδώς την αντικατάστασή τους· αντίθετα αξιολογεί περαιτέρω παράταση του ορίου ηλικίας, μια ενέργεια που θα βλάψει καίρια το περιβάλλον των πόλεων και τον τουρισμό.