ΠΟΛΗ

Απρόσμενες όψεις της Αθήνας στην Μπρατισλάβα

Απρόσμενες όψεις της Αθήνας στην Μπρατισλάβα

Δύο φωτογραφικές ερμηνείες της Αθήνας την παρουσιάζουν από κοινού με έναν τρόπο μακριά από κάθε στερεότυπη ανάγνωση της ελληνικής πρωτεύουσας. Η διπλή και παράλληλη έκθεση της Ιωάννας Βασδέκη και του Jeff Vanderpool με κοινό τίτλο «Views from Athens» παρουσιάζεται στην Μπρατισλάβα στο Central European House of Photography Σλοβακίας (επιμέλεια: Fotograficus, έως τις 29/10) υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ελλάδας και επιχειρεί να αποκαλύψει κρυπτικές, προσωπικές και ιδιοσυγκρασιακές ερμηνείες της Αθήνας.

Μακριά από τις αναμενόμενες λήψεις, η Αθήνα έτσι όπως έφτασε στη Σλοβακία είναι μία terra incognita. Μάταια θα αναζητήσει κανείς στερεότυπες εκδοχές, γι’ αυτό και ο καθησυχαστικός τίτλος («Views from Athens») γεννά τον ζητούμενο αιφνιδιασμό.

Αν μπορεί κανείς να συνοψίσει τις δύο ματιές των φωτογράφων, θα μπορούσε να πει, με σχετική ασφάλεια, πως τόσο η Ιωάννα Βασδέκη όσο και ο Jeff Vanderpool επιχειρούν τη λεγόμενη αστική αυτογνωσία. Η Ιωάννα Βασδέκη, στη δική της ενότητα με τίτλο «Athens thy light», αιχμαλωτίζει εικόνες της πόλης με οδηγό το φως, τις αισθήσεις και τις σκιές. Στον αντίποδα μιας χαοτικής καθημερινότητας, η Αθήνα της Ιωάννας Βασδέκη είναι «σκληρά αέρινη», αφού φθάνει στο φως μέσα από αντίρροπες στρώσεις ταλάντωσης και αμφισβήτησης.

Από την άλλη, ο Jeff Vanderpool ανοίγεται στο φως με έναν άλλο τρόπο, αφού αφετηρία της σκέψης του και της αστικής ανάγνωσης που επιχειρεί είναι οι περιαστικές, γλυπτικές κοιλότητες της Αθήνας («Sea of City»). Από ανεμοδαρμένα υψώματα αποσπά τραχύτητα, αλλά και ελευθερία και μας δίνει μια φωτολουσμένη μητρόπολη με ημιβουκολικές ζώνες μίας σχεδόν προνεωτερικότητας.

Η σύμπλευση αυτών των δύο προσλήψεων της Αθήνας, με πρόσμειξη αντιθετικών χαρακτηριστικών, αλλά και με διαρκή απόπειρα κατανόησης και αποδοχής της διαχρονικής πόλης, δίνει μία δίπολη ανάγνωση ιδιαίτερης δυναμικής αξίας. Το ότι έφτασε στο κοινό της Σλοβακίας είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που διευρύνει την ίδια την ιδέα της στερεοτυπικής Αθήνας.