ΠΟΛΗ

Για τη νέα ταυτότητα πόλεων και πολιτών

Για τη νέα ταυτότητα πόλεων και πολιτών

Δύο ιδιαίτεροι Ελληνες, η εικαστικός Μαρία Παπαδημητρίου και ο πολεοδόμος και φιλόσοφος Αριστείδης Αντονάς, κοσμούν τα εξώφυλλα των τευχών 34 και 38 του περιοδικού «Der Konterfei», μια σειρά εκδόσεων του Αυστριακού εικαστικού Ρόμπερτ Γέλινεκ (Robert Jelinek), ο οποίος ίδρυσε το περιοδικό τον Φεβρουάριο του 2014 ως προέκταση της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Με αφορμή αυτές τις εκδόσεις, την ερχόμενη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο του Radio Athènes (Πετράκη 15), στις 19.00, οι , Παπαδημητρίου και Αντονάς θα μιλήσουν γι’ αυτό που όλοι μας βλέπουμε και σπάνια παρατηρούμε: την πόλη ως χώρο ύπαρξης και συνύπαρξης και την τέχνη ως γέφυρα των πόλεων σήμερα.

Ο Αριστείδης Αντονάς θα μιλήσει για τα διλήμματα συμμετοχής που οι πόλεις θα θέσουν στο άμεσο μέλλον σε αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και πολίτες, ενώ η Μαρία Παπαδημητρίου θα εξειδικεύσει την έννοια του αστικού χώρου ως ανάπτυξη κοινωνικής δυναμικής διά της τέχνης (αλλά όχι μόνον). Σημασία, σε αυτή την περίπτωση, έχει και το σημείο στην πόλη όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση. Το Radio Athènes είναι ο κατάλληλος χώρος για τη θεωρητική όσο και εμπράγματη αναζήτηση της νέας αστικής ταυτότητας ανθρώπων και… πραγμάτων.

Και έχει σημασία αυτή η εκδήλωση. Πέραν του εξειδικευμένου χαρακτήρα της, είναι μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε πάνω σε αυτό που ξεχνάμε: τις πόλεις ως ζωτικούς χώρους, ως φαινομενικά απλή, αλλά ουσιαστικά πολυσύνθετη καθημερινότητα.